Ana içeriğe atla

Kayıtlar

TEZHİP NEDİR etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

TEZHİP NEDİR, NASIL YAPILIR ?

Başta  kültürel etkileşimler ,  sosyoekonomik nedenler  ve sanata, sanatçıya bakış açısı gibi temel faktörlerin etkisinde  birçok farklı üslup ve tarzlarda ortaya çıkan  ve  kelime anlamı itibariyle ‘altınlamak’  anlamına gelen  tezhip sanatı , belirli ölçülerle resmedilen İslami yazılar yani  hüsn-i hat sanatıyla  paralel olarak gelişmiş olup,  el yazması kitapların giriş , yazı içi ve hatime bölümlerinde kullanılan ve Turfan kazıları ile  Türkler’deki gelişiminin Uygur Türkleri’ne kadar dayandığı  tespit edilen bir tezyini sanattır. Tezhip sanatı, Hüsn-i Hat ile paralel olarak gelişen bir süsleme sanatıdır. Tezyinat ; bir nesnenin estetik görünüm kazandırılması amacıyla çeşitli teknikler kullanılarak güzelleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Tezhip Nedir ? Bir önceki paragrafta yaptığımız detaylı tanımdan da görüleceği üzere tezhip bir süslüme sanatıdır ve bu süsleme sanatının kökenleri oldukça eskiye dayanır. 12. ve 13. yy.’larda Selçuklu Devleti  eserlerinde karşılaştığımız  tezhip