4 Aralık 2020 Cuma

İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkisi var mı?

 


En az COVID-19 salgını kadar önemli konulardan biri de iklim değişikliği. Hijyenin kritik önemde olduğu pandemi ortamında el yıkayacak su bulunmayan kurak ülkeler var. Peki iklim değişikliğine insan katkısı var mı? Yanıtını birlikte arayalım.
Hale Aydoğmuş
Hale Aydoğmuş

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

 

İklim değişikliği etkilerini her geçen dakika hissettirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre 2020, tarihin kaydedilen en sıcak 3'üncü yılı olabilir ve dünya, 2024'e kadar iklim değişikliğinde dönüm noktasına ulaşabilir.


Dünyanın bir tarafında kuraklık hakimken bir yanında aşırı yağış rekorları kırılıyor. Örneğin, Asya ülkesi Filipinler’de 2010’lu yıllarda 100’e yakın tropikal fırtına oldu, aynı dönem için fırtına ölümlerinin sayısı 12 binin üstünde.

Türkiye de bu sorundan muaf değil. Yağışlar azalıyor, suyu verimli kullanmak hayati önem taşıyor.

Peki küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğinde insan faaliyetlerinin etkisi var mı?

Bu sorunun yanıtı, uzman raporlarına da dayanılarak, kuşkusuz evet.

İnsanlar da bunun yani kendilerinin farkında.

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Ipsos, nisan tarihli Dünya Günü 2020 raporunda “Dünya iklim değişikliği ve COVID-19'a nasıl bakıyor?” sorusuna yanıt aramıştı.

Öncelikle şunu söyleyelim; bu rapora göre dünyadaki 10 kişiden 7’si, iklim değişikliğini COVID-19 kadar ciddi bir kriz olarak görüyor. 

İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğine katkısına dönülecek olursa...

 

Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak

 

 

Ipsos soruyu şubat-mart aylarında, 29 ülkede ve çevrim içi ortamda 16-74 yaş arası 20 bin 590 kişiyle yaptığı ankette yöneltti.

Dünya genelinde buna kesinlikle katılanların ya da katılanların oranı yüzde 77.

Güney Kore, insan faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerinde etkisi olduğuna inanan yüksek bir nüfusa sahip. Yüzde 86’lık bir oran söz konusu.

Bu sonuç, yüzde 91'in açıklamaya katıldığı Macaristan'dan sonraki en yükseği.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan daha az kişi bu inancı paylaşıyor. ABD'de ankete katılanların yaklaşık 3’te 2’si insan faaliyetinin iklim değişikliğinin temel itici gücü olduğuna inanıyor.

Rusya ve Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin altında yer alıyor. Japonya’daki katılımcıların yalnızca yarısı insanların iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu kabul ediyor. Yüzde 30'u da bu soruda tarafsız kalmayı seçti.

Türkiye için ise oran yüzde 77.


KAYNAK : https://www.trthaber.com/haber/dunya/insan-faaliyetlerinin-iklim-degisikligine-etkisi-var-mi-536076.html

 

İş Güvenliği Uzmanı Belgesinin Sınıfları Nelerdir?

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ NE KADARDIR?

• 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
• Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
• Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
• Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
• İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI NE TÜR İŞYERLERİNDE GÖREVLENDİRİLİRLER?

• (A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
• (B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
 (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar
Ancak, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar C Sınıfı Uzmanlar, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde de, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar B sınıfı Uzmanlar, Çok Tehlikeli Sınıftaki işyerlerinde de görev yapabilecektir.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

(1) İş güvenliği uzmanları, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.
(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevlerini yerine getirirken yapmış olduğu faaliyetler ile işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
 


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ NASIL OLACAKTIR ?

• Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise; iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMLERİNİ HANGİ KURUMLAR VEREBİLİR?

Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleridir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGELERİ KAÇ YILDA BİR VİZE ETTİRİLMELİDİR?

İş Güvenliği Uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla vize ücreti ödeyerek belgelerini vize ettirir.

YURT DIŞINDAN ALINAN BELGELERİN DURUMU NASIL OLACAKTIR?

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;
• Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,
• Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,
• Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ NASILDIR?

• İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
• İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
• Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
• İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek
makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
• İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
• Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
• Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
• Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler
sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

Rehberlik;
• İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere
işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi,temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak içinişverene önerilerde bulunmak.
• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
• İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene
önerilerde bulunmak.
• İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi;
• İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi;
• Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
• İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
• Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
• Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
• Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

İlgili birimlerle işbirliği;
• İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
• Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
• Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
• Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak


A,B,C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ NEDİR?

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
• 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.


HANGİ İŞYERLERİ İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

1) 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır
2) 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2016,
3) 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra işyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
İş güvenliği uzmanı bulundurulmaması halinde her ay için 5000 TL ceza uygulanacaktır.


İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞUM BAŞLAMADI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPMAKLA MÜKELLEF OLDUĞUM İŞLER VAR MI?

6331 sayılı iş kanunu gereği, sgk’lı çalışanı bulunan tüm işverenlerin aşağıdaki konularda gerekli çalışmaları ilgili yönetmeliklere göre yapması ya da yaptırması mecburidir:
     1) Risk değerlendirmesi
     2) Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
     3) Acil Durum Planı’nın hazırlanması, acil durum ekipleri kurulması ve acil durum eğitim, tatbikatlarının      yapılması   
     4) İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
     5) Kanunun 15’inci maddesi ile hükme bağlanan sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
     6) Kanunun 16’ıncı maddesi ile hükme bağlanan çalışanların bilgilendirilmesi
     7) Kanunun 18’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
     8) Kanunun 20’nci maddesi ile hükme bağlanan çalışan temsilcilerinin belirlenmesi


KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?

Mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları ile teknik elemanlar (Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları) iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARIN SINAVLARI NASIL YAPILACAKTIR?

• Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır .
• Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha
katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına
katılmak zorundadırlar.
• Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar
sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
• Sınavda 100 soru sorulmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.


Dünya yörüngesinde dolaşan cisim, 54 yıllık roket parçasına ait

 NASA, Dünya yörüngesinde dolaşan gök cisminin, 54 yıl önce Ay'a fırlatılan bir roketin parçası olduğunu duyurdu.


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip çeşitli uyarılarda bulunuyor. Ancak bu sefer tespit edilen cisim oldukça tanıdık.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak eylül ayında keşfedilen ve yörüngemizde dolaşan "2020 SO" isimli gök cisminin, 1966'da Ay'a gönderilen Surveyor 2 mekiğini taşıyan Centaur roketinin güçlendirici kısmı olduğu anlaşıldı.

DOĞRULANDI

10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki nesnenin rokete ait olduğu, Hawaii'deki kızılötesi teleskopla doğrulandı.

NASA

NASA uzmanlarından, gök bilimci Paul Chodas, ilk başta göktaşı olarak sınıflandırılan nesnenin Centaur roketinin parçası olabileceğini öne sürmüştü.

Roket parçası, geçen ay Dünya yörüngesine girerek düzensiz bir rotada dönmeye başlamış ve yeryüzüne yaklaşık 50 bin 476 kilometre yakınlaşmıştı.

Nesnenin, gelecek yıl mart ayında Dünya yörüngesinden çıkacağı ve Güneş çevresindeki kendi yörüngesine döneceği tahmin ediliyor.

(2020 SO yörüngesi)

KAYNAK : Dünya yörüngesinde dolaşan cisim, 54 yıllık roket parçasına ait (ensonhaber.com)

Dijitalleşmeyle Ortaya Çıkan Meslekler

 Teknolojideki ilerlemenin ve dijitalleşmenin birçok mesleğin geleceğini tehlikeye soktuğu düşünülür oysa tam tersi bir durum söz konusudur. Dijital teknolojideki hızlı ilerleme beraberinde bir çok yeni iş kolunun oluşmasını sağladı. İşte, dijitalleşmeyle ortaya çıkan meslekler!


Çağımızın kaçınılmaz bir gerçeği olan dijitalleşme, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Sektörler, alışkanlıklar, iletişim, üretim, tüketim kısacası her şey dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte dönüşürken doğal olarak meslekler de değişmeye ve dönüşmeye başladı. İşte, dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan meslekler!

Dijitalleşmeyle Birlikte Oraya Çıkan Meslekler

Bazıları bugün bize çok uzak gelen ancak kısa bir zaman sonra normalleşecek olan birçok meslek var. Bu makalede sizler için dijitalleşmeyle birlikte bugün hayatımıza giren ve geleceğin meslekleri olarak adlandırabileceğimiz iş kollarına dair bir liste hazırladık. Bunlar;

  • Robot Mühendisliği
  • Bulut Teknolojisi / Bulut Hesaplama
  • Aktüerya Uzmanlığı
  • Yapay Zeka Uzmanlığı
  • 3D Yazıcı Mühendisliği
  • Gerontoloji ve Geriatri Uzmanlığı
  • Veri Analiz Uzmanı
  • Endüstriyel Veri Bilimciliği
  • Finans Yöneticisi
  • Epidemiyolog

Şimdi lafı çok uzatmadan bu mesleklere kısa kısa değinelim.

Yeni Ortaya Çıkan Meslekler

Robot Mühendisliği

Makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliğinin birleşimi ile oluşan robot mühendisliği günümüzdeki mekatronik mühendisliği ile eşdeğerdir. İşlevsel olarak multidisipliner bir meslek dalı olan robot mühendisliğinin bilimsel özellikleri ve yaşama katkısı tahminlerin çok ötesindedir. İnsan hayatının daha kolay bir hale gelmesi için çalışılan bu alan, geleceğin mesleği olarak görülmektedir.

Bulut Teknolojisi

Bulut teknolojisi; yazılım veya donanım ihtiyaçlarının internet aracılığı ile uzaktan ve birçok bilgisayardan karşılanabilmesidir. İhtiyaç duyulan veriler ve hesaplamalar sabit bir bilgisayarda / cihazda değil de uzaktaki farklı herhangi bir bilgisayarda ise internet üzerinden oraya kolayca erişerek istenen işlem yapılabilmektedir. Bulut teknolojisinin mantığı kısaca bu şekilde işlemektedir. Platform bağımsızlığını sağlayarak dünyadaki tüm kullanıcılara kolektif bir anlayışla hizmet verecek şekilde ortak bir alan oluşturan bulut teknolojisi, geleceğin meslekleri arasında yer alıyor.

Aktüerya Uzmanlığı

Bu meslek grubundaki insanlar günlük hayatta; hastalık, ölüm, doğum, emeklilik gibi yaşamlarını etkileyen olaylar ile ilgilenirler ve bu tür olayların risk analizini yaparlar. Ayrıca olasılıklarını tahmin ederek finansal etkileri hafifletici güvenlik programları oluştururlar.

Yapay Zeka Uzmanlığı

İnsanların düşünce sistemlerinin elektronik cihazlara aktarılması ile ortaya çıkacak ürünleri pazarlayacak diğer bir ifadeyle yapay zeka pazarlamacılığı konusunda uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle dijitalleşme ile geleceğin meslekleri arasına yapay zeka uzmanlığı da girmiş bulunmaktadır.

3D Yazıcı Mühendisliği

3D yazıcılar, insan beyni tarafından tasarlanan dijital ortamdaki çizimleri somut hale getirmeye yaramaktadır. 3D yazıcı mühendisi ise bu alanda çalışmalar yapar. Diğer taraftan, 3D yazıcılar sayesinde mühendisler büyük çaplı sistemlere sahip olmadan da üretim gerçekleştirebilmektedir.

Gerontoloji ve Geriatri Uzmanlığı

Gerontoloji uzmanı, yaşlanmanın sebeplerini ve şartlarını, yaşa göre davranış biçimlerini, yaşlanma süresince değişen tutum ve davranış kalıplarını araştırırken; geriatri uzmanı ise daha çok yaşlı hastalarda görülen hastalıkların tedavisi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Veri Analiz Uzmanı

Bu meslek grubundakiler; şirketlerin veya kurumların kayıtlarında yer alan verileri, bilgisayar destekli olarak çeşitli programlar aracılığı ile analiz edilip, yorumlanması ve raporlanmasını sağlarlar. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde veri analiz uzmanlığı sektörünün %20’ye varan bir artış göstereceği ve bu alandaki uzmanlığın en çok tercih edilen meslekler arasında yer alacağı bilinmektedir.

Endüstriyel Veri Bilimciliği

Bu meslek grubundaki kişiler endüstriyel verileri hazırlayarak analizler oluşturmak ve elde edilen sonuçlar sayesinde üretilecek olan ürünlerin üretim sürecini sağlamak gibi görevlerle yükümlüdürler.

Finans Yöneticisi

İşletmelerin büyüklüğü veya faaliyet alanlarına göre değişiklik gösteren finans yöneticiliği adlı bu meslek, genel olarak kaynak temin etmek, gerekli ham madde ve mal alışlarını düzenlemek, vergisel yükümlülükleri yerine getirmek gibi birçok görevi üstlenir.

Epidemiyolog

Bu meslek grubunda olan kişiler; sağlık problemini veya hastalığı ortaya çıkaran nedenleri ve yayılma sebeplerini araştırarak, sağlık problemini ve hastalığı önlemek amaçlı ele alınması gereken önlemleri ortaya koyan nitelikli kişilerdir.

Dijital Markalaşma Uzmanlığı

Bu meslek grubundaki kişiler dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi kavramlarının bütünleşik bir şekilde uygulanmasını baz alan ve Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılarak literatüre kazandırılan “dijital markalaşma” kavramının uygulayıcısıdırlar.


Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...