1 Nisan 2021 Perşembe

Orly Uçak Hangarı , Fransa

 


Mühendis : Eugene Freyssinet

Yapım yılı : 1916-1923 

1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu betonarme yapı ,ilk bakıldığında uzun tonoz kabuk gibi algılanmasına rağmen strüktürel yönden bir kısa tonoz kabuktur.Alttaki şekilde görüldüğü gibi 2 kaburga arası mesnet mesafesi olarak düşünülmelidir.Bu kısa tonoz kabuk , zincir eğrisi biçiminde olup kısa aralıklarda katlanmış yüzeylerle pekiştirilmelidir.Başka bir deyişle, yapımı zor ve pahalı olan takviye kaburgaları yerine silindir yüzeyi ile katlanmış yüzeylerin kombinasyonuna gidilerek biçimden ötürü kazanılan sistem rijitliği artırılmıştır.Tonoz kabuk, kenarlarından temele ankastre bağlandığından kenarların açılmasını önleyecek ek önlemlere (örneğin gergi elemanlarına) gerek kalmamıştır.Kabuk sistemin tümü ,kayar bir kalıp yardımıyla yerinde dökülmüştür.Hem yapım yöntemi, hem de geçtiği açıklık ve ulaştığı serbest yükseklikte döneminin önemli yapıları arasında yer almıştır.


 Kaynak:Prof. Dr. Çetin Türkçü-Çağdaş Taşıyıcı Sistemler -2.Baskı 2009


ÇTS-2 Yapı Mühendisliği ve Statiği Notları

 

Yapı Mühendisliği

Yapı : Kendi ağırlığından , üzerine etkiyen dış yüklerden ve kullanımından ortaya çıkan yükleri taşıyan ve zemine aktaran bir araçtır.

Rijitlik : Yapıda yüklerden meydana gelen yer değiştirmelerin sınırlı tutulmasıdır.

Stabilite : Yapıdaki yer değiştirmeleri ve şekil değiştirmeleri sınırlamak suretiyle yapının yıkılmasına direnmesidir.

Yükler : Yapı ağırlığı , rüzgar ve deprem etkileri ile ısı değişmeleri , farklı temel oturmaları , sünme , büzülme vb. sonucu oluşan şekil değişmesi gibi çeşitli fiziksel etkilerdir.

Yükler için 1.sınıflandırma : Yerçekimi + Çevresel ve diğer çeşit yükler

Yükler için 2. sınıflandırma : Statik yükler + Dinamik yükler

Yükler için 3. sınıflandırma : Yayılı yük + Tekil yük

Kuvvet çifti ve Moment : Bir cismin dönmesi , bir otomobil direksiyon simidinin dönmesi üzerinde de gösterilebilir.Cismi sola ya da sağa döndürmek için birbirinden a uzaklıkta olan kollar aracılığı ile cisme eşit ama ters yönlerde iki p kuvveti uygulanmaktadır.Bu şekildeki iki kuvvete kuvvet çifti denir.Kuveet çiftinin etkisini ifade edebilmek için moment parametresi kullanılırç

Mesnetler : Yapının elemanlarının dış ortamla birleştiği yerlere ya da taşıyıcı sistemin etkilerini başka elemanlara aktardıkları noktalara denir. Hareketli + Mafsallı + Ankastre

İzostatik ve Hiperstatik Yapılar : Yalnız denge denklemleriyle bütün mesnet tepkileri ve kesit tesirleri bulunabilen sistemlere izostatik, bulunamayan sistemlere hiperstatik yapılar denir.

Yapı Statiği

Basit kiriş : Bir mesneti mafsallı ve ötekisi hareketli olan doğru eksenli çubuk yapı

Ankastre Konsol kiriş :Bir ucu ankastre mesnetli , öteki ucu serbest olan kiriştir.

Çıkmalı Kiriş: İki mesnetli bir basit kirişin bir ucunda ya da iki ucunda çıkmalar bulunan kirişlerdir.

Gerber Kirişleri (Çok açıklıklı, mafsallı sürekli kirişler) :Mesnetlerden biri sabit ,diğerleri hareketli olan doğru eksenli çubuklu sistemlere denir.Üç mafsallı kemerler ve çerçeveler : İki mesneti mafsallı mesnet olan ve üzerinde de bir mafsal bulunan taşıyıcı sistemlere 3 mafsallı sistemler denir.İzostatik olan bu sistemlerden eksenleri eğri olanlara 3 mafsallı kemer, çokgen olanlara da 3 mafsallı çerçeve denir.

Basit Çerçeve : İki kolon ve bir kirişten oluşan izostatik yapı

Kafes Kirişler :Yalnız eksenleri doğrultusundaki normal kuvvetleri taşıyan doğru eksenli çubuklardan oluşurlar.Çubukların eksenlerin kesiştiği ya da çubukların bağlandığı mafsal noktalarına düğüm noktaları denir.

Kafes Kirişlerin Çözüm yöntemleri =>

+ Düğüm noktaları denge yöntemi(Ayırma) :İki çubuklu bir düğüm noktasından başlayarak sırasıyla düzlem kafes kirişin bütün düğüm noktalarında iki tane izdüşüm denge denklemi yazılarak çözülür.

+ Kesim yöntemi (Ritter):Bu yöntemin öncekinden farkı , kafes kirişte bütün çubuk kuvvetleri yerine bazı çubuk kuvvetlerinin yalnız istenen çubukları kesen bir kesim yardımıyla hesaplanmasıdır.

ÇTS-1 Taşıyıcı Sistemler Ders Notları

 

Taşıyıcı Sistem : Mimarlık ve mühendislikte yapıyı ayakta tutan ve yüklerin büyük kısmını aktaran taşıyıcı elemanlardan oluşan bütüne  denir.

Masif Yapılar : Mukavemet ve stabilite özellikleri, yapı tam rijit olmadığı halde büyük kütlesi aracılığıyla elde edilmektedir.Piramitler , barajlar , dalgakıranlar. ...

Çerçeve Yapılar : Taşıyıcı sistem , birbiriyle bireştirilmiş taşıyıcı elemanlardan oluşmaktadır.

Yüzeysel Yapılar : Taşıyıcı sistem ve örtü olarak 2 kat işlevi olduğu ve özellikle 3 boyutlu biçimlerde çok kararlı ve güçlü oldukları için çok etkili taşıyıcı sistemlerdir.

Geleneksel Taşıyıcı sistemler : Taş, ahşap ve tuğlanında kullanımıyla eski devir mimarilerinde oluşan masif kolon-kiriş sistemlerdir.Kemerler , tonozlar ve kubbeler kullanılmıştır

Çağdaş Taşıyıcı sistemler : Endüstriyel bir işleme süreci ile elde edilen çimento,beton ,yapısal çelik , alüminyum, plastik vb. çağdaş yapı malzemeleri kullanılarak oluşturulan taşıyıcı sistemlerdir.

Esnek yapılar : Kablolar gibi yükleme koşulları değiştikçe şekil değiştiren yapılardır.

Rijit çerçeve : Rijit düğüm noktalarının çubuklardaki eğilme etki aktarabilecek kapasitedeki sistemlerdir.

Kemeler : En kesit ölçüleri uzunluklarına oranla küçük olan eğri eksenli taşıyıcı sistemlerdir.

Plaklar : Uzunluk ve genişliklerine oranla kalınlıkları küçük olan düzlem yapı elemanlarıdır.

Kaset döşeme : Her 2 doğrultuda da taşıyıcı dişlerin bulunduğu döşemelerdir.

Katlanmış Plak : Normal plakların katlanmış olarak birbirine mesnetlenmesiyle elde edilen yüzeysel taşıyıcı sistemlerdir.

Izgara sistemler: Yüklerin 2 doğrultudaki kirişlerle dağıtıldığı düzlemsel taşıyıcı sistemlerdir.Dik açılı , diyagonal , ara kirişli , üç doğrultulu , daire ızgara...

Kabuklar : Aynı yönde tek eğrilikli veya çift eğrilikli olan yüzeysel taşıyıcı sistemlerdir.

Kabuklar biçimlerine göre : Sinklastik , Geliştirilebilir biçimler , öteleme yüzeyleri ,regle yüzeyler , Serbest biçimli kabuklar...

Kabuklar eğriliklerine göre : Tek-çift eğrilikli ve serbest biçimli kabuklar.

Silindirik kabuklar (tonoz kabuklar) : Tek eğrilikli olan bu kabuklar , bir doğrultuda eğri ve öteki doğrultuda doğru parçası elemanlarla oluşturulurlar.

Küresel kabuklar : Bir çemberin aynı düzlemde ve çember merkezinden geçen bir eksen etrafında dönmesiyle oluşturulan eğrilikleri aynı yönde, çift eğrilikli dönel yüzeylerdir(kubbe).

Hiperbolik Parabolit Kabuklar : Bir doğrunun 2 ucu birbirine paralel olmayan ve tek düzlem içinde bulunmayan 2 doğru üzerinde kaydırılmasıyla oluşur.

Konoid kabuklar : Eğrilikleri aynı ve aksi yönde olan çift eğrilikli yüzeysel taşıyıcı sistemlerdir.

Hiperbolid Kabuklar : Bir düzlem içindeki bir E hiperbol eğrisinin bir A simetri ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşur.

Manastır Tonozu : Mimarlıkta , 4 tane kenar parçası birleştirilerek elde edilen ve küresel kubbeye benzeyen taşıyıcı sisteme denir.

Haçvari Tonozu : Mimarlıkta , 4 tane tepe parçası birleştirilerek elde edilen taşıyıcı sistemlerdir.

Kabukların Özellikleri : Kabuklar ince , tek veya çift eğrilikli yüzeysel taşıyıcı elemanlardır.Kabukların yük taşıma kapasiteleri, biçimleriyle de bağlantılıdır.
Çift eğrilikli yüzeyler arasında hiperbolik poliüretan uygulamada büyük önem kazanmıştır.Bütün kubbeler , kemerler gibi uçlarında itki kuvvetleri oluştururlar.

Lamine Ahşap Yapılar : Tutkalla yapıştırılmış ahşap tabakalardan oluşan elemanların kullanılmasıyla elde edilen yapılardır.

Çekme Gerilmeli Yapılar : Asma sistemler , çadır sistemler ve şişirme sistemleri kapsar.Çekmeye çalışan taşıyıcı sistemler olarak da adlandırılmaktadır.

Çadır Sistemler : Bir basınç kemeri yada direği ile mesnetlenmiş ince tabanlı ve yalnız çekmeye çalışan bir yüzeysel membrandır.

Şişirme Sistemler : Hava basınçlı membranlar olarak yükleri taşırlar.
Uzay Kafes Sistemler : Doğru eksenli çubuklar ile bunların birleştikleri mafsallı düğüm noktalarından oluşan 3 boyutlu taşıyıcı sistemlerdir.

Uzay kafes sistemlerin üstünlükleri : Her 2 yönde de yük aktaran yapılardır.Prefabrikasyona uygun yapılardır.Sökülüp yeniden kurulabilirler.

Uzay kafes yapım sistemleri : Mero + Oktoplatte + sdc + tridimatek + unistrut + space-deck +triodetik sistemi .... Uzay kafes sistemlerin mesnetlendirilmesi kaset ızgaralarınkine benzer şekilde yapılır.
Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...