İSG Özet - GEÇİCİ İŞLERDE İSG etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - GEÇİCİ İŞLERDE İSG etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - GEÇİCİ İŞLERDE İSG

Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işveren geçici iş ilişkisi kurulan işverendir.
İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde çalışanlara;
İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar
Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar
Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir
İşveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar
İşveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanlara yapılacak sağlık gözetimleri ile ilgili olarak;
Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar
Özel sağlık gözetimi, işten kaynaklanan gereklilik devam ettiği sürece, çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür
Sağlık gözetiminden işveren sorumludur
Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş ilişkisi kurulan işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur
İşin yapılmasına ilişkin sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği ve iş hijyeni konuları ile sınırlıdır

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...