Ana içeriğe atla

Kayıtlar

İSG Özet - GEÇİCİ İŞLERDE İSG etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İSG Özet - GEÇİCİ İŞLERDE İSG

Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işveren geçici iş ilişkisi kurulan işverendir. İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde çalışanlara; İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir İşveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar İşveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanlara yapılacak sağlık gözetimleri ile ilgili olarak; Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi ge

ARCH BOX