Ana içeriğe atla

Kayıtlar

İSG Özet - SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMLERİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İSG Özet - SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur. İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa tekrarlanır Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilir Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş donanımının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. İş kazası geçir

ARCH BOX