İSG Özet - TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLER


Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik 51 ve daha fazla işçinin çalıştığı tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sözleşmesi ile çalışan işçileri ve işverenleri kapsar
Aşağıdakileri kapsamaz;
1-50 işçinin çalıştığı (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sözleşmesi ile çalışan işçileri ve işverenleri
50 ve daha fazla işçinin çalıştığı tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sözleşmesi ile çalışan işçileri ve işverenleri
151 ve daha fazla işçinin çalıştığı tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sözleşmesi ile çalışan işçileri ve işverenleri
Tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanlarla işverenleri arasında yapılan iş sözleşmesi ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanununun 16.maddesi uyarınca birden çok işçinin meydana getirdiği takımı temsilen buişçilerden biri, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle takım sözleşmesi yapabilir
Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı; Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesidir
Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir
Sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri Sanayiden sayılan işler kapsamında yer alır

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...