6331 SAYILI İSG KANUNU YÖNETMELİKLERİNDE İSG ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
6331 SAYILI İSG KANUNU YÖNETMELİKLERİNDE İSG ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

6331 SAYILI İSG KANUNU YÖNETMELİKLERİNDE İSG ASKERİ İŞYERLERİNDE İSGAşağıdaki işyerleri Askeri işyerleri kapsamındadır
Millî Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri
Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri
İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri
İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye'de kurulan askerî işyerleri
Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri
Asker işyerlerinde yapılacak denetimlerle ilgili olarak Askerî iş müfettişlerinin yetkileri;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir
İşin durdurulması kararları dâhil her türlü denetim ve teftiş raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri Millî Savunma Bakanlığınca yürütülür
Askerî iş müfettişleri tarafından yapılan denetim ve teftişler, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür
İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye'de kurulan askerî işyerleri ve Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri denetler
Diğer askeri işyerleri denetimi konusunda;
ÇSG Bakanlığının hangi iş müfettişlerinin teftiş edeceği Bakanlıkça Millî Savunma Bakanlığına bildirilir
Bu müfettişlere Millî Savunma Bakanlığınca söz konusu askerî işyerlerinin teftişi için özel kimlik kartı verilir
Özel kimlik kartı verilenler, teftişe başlamadan önce özel kimlik kartlarını işveren vekiline göstermek zorundadır
Teftiş yetkileri her ne sebeple olursa olsun sona eren iş müfettişlerinin özel kimlik kartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına iade edilir
Denetim ve teftişleri işyerlerinin çalışma saatleri içinde yapılır
Bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler her ne sebeple olursa olsun işyeri dışına çıkartılmadan işyerinde incelenir
Askerî işyerlerinde işin durdurulması konusunda;
İşin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür
İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görevler Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yerine getirilir
İşin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet İSG yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişlerinden oluşturulur
Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri kapsamında yer alan askeri işyerlerinde işin durdurulması ile ilgili olarak;
İşin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür
İşin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet üyelerinden biri iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişleri arasından seçilir
Yetkili heyet içerisinde yer alacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin Savunma Bakanlığınca verilmiş özel kimlik kartına sahip olmaları gerekir

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...