Kayıtlar

DİVANU LÜGATİ'T-TÜRK'TE YER ALAN MİMARÎ TERİMLER ÜZERİNE etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

DİVANU LÜGATİ'T-TÜRK'TE YER ALAN MİMARÎ TERİMLER ÜZERİNE

Resim
PDF   https://www.academia.edu/33823086/D%C4%B0VANU_L%C3%9CGAT%C4%B0T-T%C3%9CRKTE_YER_ALAN_M%C4%B0MAR%C3%8E_TER%C4%B0MLER_%C3%9CZER%C4%B0NE DİVANU LÜGATİ'T-TÜRK'TE YER ALAN MİMARÎ TERİMLER ÜZERİNE Mehmet Ekiz Download with Google Download with Facebook or  download with email DİVANU LÜGATİ'T-TÜRK'TE YER ALAN MİMARÎ TERİMLER ÜZERİNE DOWNLOAD RELATED PAPERS 1544752638 Ekiz Mehmet S-1681-1690 By  fatma göktürk Mehmet Nuhoglu divan i lugat By  mehmet nuhoglu Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde “Bark, Ev, Dam, Yurt” Kelimelerinin Kullanım Al… By  Kürşat Efe CEYDA ADIYAMAN - ESKİ TÜRKÇEDE ORUNÇ/URUNÇ: RÜŞVET SÖZCÜĞÜ ÜZERİN… By  Nurettin Öztürk TÜRK ÇADIRI ÜZERİNE * THE PURSUIT OF HISTORY By  Aslı Çandarlı Şahin READ PAPER