Kayıtlar

Eylül, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İNŞAAT İŞLERİNDE NET ALAN-BRÜT ALAN HESAPLAMASI

Resim
  Bilindiği üzere, gayrimenkul satışlarında, iki farklı KDV oranı uygulanmaktadır. 3065 sayılı KDVK’ nun 28’nci maddesine istinaden yayımlanan 2002/4480 sayılı BKK eki Kararın 1. maddesinde, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için yüzde 18 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Malzemede Tokluk Nedir

Resim
  Her ne kadar mukavemet, tasarımın başlıca geleneksel parametresi olsa da, tek veya en önemli özelliği değildir. Bir malzemenin, sadece tek bir özelliğe sahip olması sebebiyle kullanımına uygun olması düşünülemez. Genellikle uygun bir özellikler kombinasyonu göstermelidir. Mühendislik yapıları konusunda mukavemetin toklukla bağlantılı incelenmesi önemlidir, çünkü deneyler göstermiştir ki, sürünmenin oluşturuğu sıcaklığın altında oluşan kullanım hasarı genel plastik distorsiyonun bir sonucu değil fakat, genel akmanın altında oluşan nominal gerilmeler sebebiyledir.

Tarihi Kentsel Çevre Korunmasında Mimari Proje Çalışmalarının Rolü

Resim
 T ürkiye’de mimarlık eğitimi, yakın bir döneme kadar ağırlıklı olarak 7 büyük kentimizde verilmekteydi. Bugün ise, Anadolu’da son dönemde açılan ve fiilen eğitim veren devlet, vakıf ve özel olmak üzere (87’si Türkiye ve 10’u Kıbrıs’ta olmak üzere) 96 eğitim kurumu ile bütün içinde önemli bir sayıya ulaşmıştır. 2002’de mimarlık bölümlerindeki yeni öğrenci kayıt sayısı 1347 iken bu sayı 2014’e gelindiğinde yaklaşık 4,5 kat artışla 5991 olmuştur. (Akyüz vd.; 2015). Okulların bölgesel dağılımına bakıldığında 2017 itibari ile üç büyük kent ve Kıbrıs dışında fiilen mimarlık eğitimini veren 38 adet mimarlık bölümü olduğunu görüyoruz. KTÜ, Uludağ, Anadolu, Erciyes, Gebze, Selçuk ve Trakya gibi Anadolu’daki daha yerleşik statüde ve bölgesel merkezlerdeki okullar dışında 30 adet yeni kurulan vakıf ve devlet üniversitesine ait mimarlık bölümü eğitim vermektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak, ülkemizdeki mimarlık eğitimindeki sorunlara ait tartışma ekseninin her geçen gün artan şekilde merkezden yer

Türkiye'de Bir Dönüşümün Kısa Hikayesi: Mimari Proje Yarışmalarından İhale Yöntemine

Resim
  Gizem Kuçak Toprak 1930-2018 tarihleri arası açılmış olan mimari projeleri yarışmaları üzerinden, özellikle kamunun farklı dönemler boyunca farklı ağırlıklar verdiği yapı tipolojilerini inceliyor ve bunları yarışma yönteminin söylemsel katkıları üzerinden değerlendiriyor. KAYNAK :  https://xxi.com.tr/i/turkiyede-bir-donusumun-kisa-hikayesi-mimari-proje-yarismalarindan-ihale-yontemine

Mimari Proje Tasarımında Temel Aşamalar

Resim
  Mimari proje hazırlanırlanışı birçok aşamadan oluşur. Bu yazımda elimden geldiğince bu aşamalardan bahsetmeye çalışacağım. Mimari bir projenin ilk kısmını analiz çalışmaları oluşturmaktadır.

Alan Analizi

Resim
  29.Eylül.2014-25.Eylül 2017’de yeniden düzenlenmiştir. Ders notu pdf dosyası için tıklayınız. ProjeI-Ders2-3-Alan-analizi PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN http://www.yazreyhan.com/2014/09/alan-analizi/ ALAN ANALİZİ   Tasarım ve planlamada analiz; sonuç ürünün etkili ve başarılı olmasında rol oynayan en önemli çalışmalardan biridir. Bunun için; dikkatli bir gözlem, inceleme ve araştırma yapılması, bunların sonucunda elde edilen bilgilerin sistematik olarak düzenlenmesi ve bu verilerin uygun bir şekilde projeye aktarılması gerekmektedir. Elde edilen bu bilgiler projede kullanılmadığı sürece önemleri yoktur.   Bu nedenle yapılacak olan tasarıma uygun, tasarımın amaçlarına hizmet edecek konulardaki bilgilerin toplanması, emek ve zaman kaybını önler. Ve bu bilgiler toplanırken aşağıdaki ı noktalara dikkat edilmelidir: