Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Cezeri Uçan Araba

  Cezeri Uçan Araba Baykar firması tarafından milli imkanlarla geliştirilen, kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapacak olan Uçan Araba Cezeri, şehir içi yolcu ulaşımında, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir çehre kazandırmak için geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra Cezeri, kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlanmaktadır. Cezeri Uçan Araba KAYNAK :  http://www.millisavunma.com/cezeri-ucan-araba/ Uçan Araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir “Kentsel Hava Taşımacılığı” (KHT) aracı konseptidir. Kentsel Hava Taşımacılığı, şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan, güvenilir ve etkili bir yolcu ve kargo taşıma ekosistemidir. Bunun yanı sıra sağlık sektöründe ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilecek Cezeri Uçan Araba bünyesinde bulundurduğu yapay zeka sistemleri ile ön plana çıkmaktadır. Uçan Araba ismini; İslam’ın Altın Çağında çalışmalar yapan Müslüman Arabī

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu göktaşından parça toplamaya çalışacak

  NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, gizemlerle dolu Bennu göktaşının yüzeyinden parça toplamaya çalışacak. Bu görev, aracın şimdiye kadarki en tehlikeli görevi olacak. NASA'nın, Bennu isimli göktaşından numune toplamak için 8 Eylül 2016'da uzaya fırlattığı  OSIRIS-REx aracı, Aralık 2018'de cismin yakınına ulaşmayı başarmıştı. Uzay aracı, bu büyük ve gizem dolu göktaşının yüzeyini incelemek ve çeşitli ilginç keşifler yapmak için şimdiye kadar çalışmalarına devam ediyordu. Ancak araç, şu ana kadarki en tehlikeli görevini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. OSIRIS-REx, nihai amacına ulaşabilmesi için göktaşının yüzeyine inmesi ve sorunsuz bir şekilde numune alması gerekiyor. Ancak aracın manevrasındaki en ufak bir hata bile görevi başarısız kılabilir. Bennu göktaşının yüzeyinde oldukça fazla enkaz olduğundan, bilim insanları numune alınacak bölgeyi tespit edebilmek için aylardır çalıştı ve nihayet bir bölge belirlendi. Ancak bülbül krateri olarak adlandırılan alan, enkazdan arınmış d

Mimarlık üzerine bazı etkin web siteleri

  http://www.mimarist.org/ http://www.tmmob.org.tr/ https://www.yemkitabevi.com/ http://www.mimarol.com/ https://www.arkitera.com/ http://www.mimarlikdergisi.com/

İNŞAAT İŞLERİNDE NET ALAN-BRÜT ALAN HESAPLAMASI

  Bilindiği üzere, gayrimenkul satışlarında, iki farklı KDV oranı uygulanmaktadır. 3065 sayılı KDVK’ nun 28’nci maddesine istinaden yayımlanan 2002/4480 sayılı BKK eki Kararın 1. maddesinde, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için yüzde 18 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. Anılan Karara ekli (I) sayılı listenin 11’nci sırasında, net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların yüzde 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı için KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir. Buna göre, - Net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri % 1, -

Şantiye Nedir? Temel Bilgiler

KAYNAK VE YAYINLARI DEVAMI İÇİN :  https://www.insaatsantiye.com/santiye-nedir/ Şantiye Nedir? Şantiye kelimesinin türkçe anlamı; İnşaat  Alanı Bir yapının hazırlandığı ve üzerinde kurulduğu alan. Yapı gereçlerinin, gerektikçe işlenmek üzere, yığılıp korunduğu yer. Yapılmakta olan ev, fabrika, baraj gibi her türlü yapı. Gemi tezgâhı. İngilizce’de Şantiye Nedir? building site :  şantiye worksite :  şantiye yard :  yarda, avlu, tersane, şantiye, seren, depo building lot :  şantiye building plot :  şantiye Şantiye’de Neler Bulunur? Şantiyelerde  Mobilizasyon  birimleri, yönetim ofisleri, konteynerlar, iş makineleri, vinçler, kazıcılar, yükleyiciler, yatakhaneler, demir tezgahları, depo ve ambarlar, stok sahaları, su depoları, wc ve duşlar, satış ofisleri, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt plentleri, alt yüklenici birimleri vs. bulunmaktadır. Şantiye Nerede Kurulur? Şantiyeler inşaat yapılacak tüm alanlarda kurulur. Şantiye çalışmalarının çevreyi rahatsız etmemesi için mobil

Atalet Momenti

  Atalet momenti; geometrik olarak cismin eğilme, burulma vb. zorlanmalara karşı direncinin bir ölçütüdür. http://kisi.deu.edu.tr/ozgur.ozcelik/Dynamics/Lecture%2010-1.pdf Cismin tabanından geçen eksene göre ve ağırlık merkezinden geçen eksene göre atalet momentleri farklıdır. Ağırlık merkezinden geçen eksene göre atalet momenti minimum atalet momentidir. Taşıyıcı sistem çözümlemelerinde kesit  atalet momenti nin belirlenmesi ilk ve önemli adımı teşkil eder. Tablalı sayılan kesitlerde önemli bir konu çalışan tabla genişliğinin belirlenmesidir. Şekil değiştirmelerin büyümesiyle elastik sınır ötesi davranış söz konusu olduğu için, etkili tabla genişliği artar. Bu nedenle 1,4G+1,6Q yükleme durumundaki genişlik, kullanma yüklerine karşı gelen G+Q durumundakine göre daha büyük olabilir. Kolonlarla kıyaslanırsa kirişler daha büyük eğilme momenti altında olduklarından, moment dağılımında etkili olan atalet momenti, brüt kesit atalet momentinden daha küçüktür. Eğilme momentinin büyümesiyle kes

Malzemede Tokluk Nedir

  Her ne kadar mukavemet, tasarımın başlıca geleneksel parametresi olsa da, tek veya en önemli özelliği değildir. Bir malzemenin, sadece tek bir özelliğe sahip olması sebebiyle kullanımına uygun olması düşünülemez. Genellikle uygun bir özellikler kombinasyonu göstermelidir. Mühendislik yapıları konusunda mukavemetin toklukla bağlantılı incelenmesi önemlidir, çünkü deneyler göstermiştir ki, sürünmenin oluşturuğu sıcaklığın altında oluşan kullanım hasarı genel plastik distorsiyonun bir sonucu değil fakat, genel akmanın altında oluşan nominal gerilmeler sebebiyledir. Eski tasarım prosedürleri tokluğu önemli ölçüde dikkate almazlardı. Geçmişte büyük yapılardaki hatalar az görülen bir olay değildi, ancak sıklıkla da oluşmazdı, çünkü; Düşük tasarım gerilmeleri oluşturulduğunda yüksek emniyet faktörleri kullanmak yaygındı, Birleştirme metotları mekanikti, cıvatalama ve perçinleme gibi, böylece büyük bir yapının bir kısmındaki hasarın bütün yapıya yayılması önlenirdi, Oldukça zayıf malzemeleri

2020 yılına özel emoji onaylandı

2020 dünya genelinde yaşanan pandemi, orman yangınları ve birçok talihsiz olay nedeniyle hafızalara şimdiden kazınan bir yıl oldu. Bu yılı anlatan birçok sanatsal çalışma yapılırken 2020 yılını anlatan bir emoji tasarlandı. Bundan sonra 2020 yılını tarif etmek için bu emoji kullanılacak. Unicode Consortium tarafından onaylanan yeni  emoji nin detayları ortaya çıktı. Yeni emoji gözleri yuvarlanmış yüz olarak isimlendiriliyor. Yeni emojinin 2020 yılında yaşanan kargaşayı ifade etmek için kullanılabileceği yönünde ifadeler bulunuyor.   Yeni emojinin, cinsiyet belirten emojiler için de tasarlanacağı ifade ediliyor. Aslında daha önce Microsoft ve Google tarafından kullanılan gözleri x olarak tasarlanmış emoji bulunuyordu. Bu emojinin daha önce kullanımda olan emojiye benzetildiğine de dikkat çekmek gerekiyor.   Daha önce de belirtildiği gibi yeni 2020 emojisi, 2021 yılında tamamlanacak olan yeni Unicode kapsamında kullanıma başlanacak. İsmi konusunda da o zamana kadar net bir karar verilmes

ARCH BOX