Kayıtlar

2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dijitalleşmeyle Ortaya Çıkan Meslekler

Resim
  Teknolojideki ilerlemenin ve dijitalleşmenin birçok mesleğin geleceğini tehlikeye soktuğu düşünülür oysa tam tersi bir durum söz konusudur. Dijital teknolojideki hızlı ilerleme beraberinde bir çok yeni iş kolunun oluşmasını sağladı. İşte, dijitalleşmeyle ortaya çıkan meslekler! Çağımızın kaçınılmaz bir gerçeği olan dijitalleşme, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Sektörler, alışkanlıklar, iletişim, üretim, tüketim kısacası her şey dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte dönüşürken doğal olarak meslekler de değişmeye ve dönüşmeye başladı. İşte, dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan meslekler! Dijitalleşmeyle Birlikte Oraya Çıkan Meslekler Bazıları bugün bize çok uzak gelen ancak kısa bir zaman sonra normalleşecek olan birçok meslek var. Bu makalede sizler için dijitalleşmeyle birlikte bugün hayatımıza giren ve geleceğin meslekleri olarak adlandırabileceğimiz iş kollarına dair bir liste hazırladık. Bunlar; Robot Mühendisliği Bulut Teknolojisi / Bulut Hesaplama Aktüerya Uzmanlığ

2D ve 3D görüntüler arasındaki fark nedir?

Resim
2D ve 3D terimi boyutları belirtmek için kullanılır. 2D terimi İki Boyutlu, 3D ise Üç Boyutlu anlamına gelir. 2D bir nesneyi sadece iki boyutta, 3D ise nesneyi üç boyutta temsil eder. 2D ve 3D terimi boyutları belirtmek için kullanılır. Bir boyut 'uzunluk, genişlik, yükseklik, derinlik, genişlik, kalınlık vb. Gibi ölçülebilir herhangi bir uzamsal boyuttur'. Temel olarak boyut, bir nesnenin yükseklik ve genişlik gibi tüm taraflarını gösterir ve bunları ölçmemizi sağlar. 2D terimi İki Boyutlu, 3D ise Üç Boyutlu anlamına gelir. 2D bir nesneyi sadece iki boyutta, 3D ise nesneyi üç boyutta temsil eder. Bunu bir örnekle düşünmek en iyisidir. Bir arabanın üç boyutu vardır. Aslında, gerçekliğimizdeki her şey üç boyutludur. Uzunluk, genişlik ve yüksekliğe sahiptir; ancak bir arabanın fotoğrafı veya bir arabanın çizimi sadece iki boyuta sahiptir. Fotoğrafta veya çizimde, kişi yalnızca uzunluk ve yüksekliği görebilir ve ölçebilir, oysa derinlik veya genişlik ayırt edilemez. Matematik ve f

DWG ARŞİV *

Resim
  usa_map ukraine_1 roma prague_contour_lines prague maps_of_india_nepal_bangladesh_bhutan map_of_switzerland map_of_johor_in_malaysia map_of_france italy_1 ekaterinburg_1 egypt_map america_united_states_map DOWNLOAD 1  World_Map world_map_1 world_map_2 world_map_3 world_time_map_1 fullmanhattanisland3d planodemonterrey-landuse newyork dubai-abu-dhabiunitedarabemirates colcapirhua chetumalroads barcelonaurbantypology medellincolombia nicaraguaocotalnuevasegovia DOWNLOAD 2 Mimarlik Okulunda Ögrendigim 101 Sey      MIMARI DERS NOTLARI ÖZET  IÇIN TIKLAYIN.. Tasarim Çizim Siteleri / Design Draw Links https://www.canva.com/ https://www.turbosquid.com/3ds-max-models BAZI LINKLER | SOME LINKS * 2D DRAW (2 BOYUTLU) https://www.bibliocad.com/ ——————————— * 3D DRAW (3 BOYUTLU) https://archive3d.net/ https://www.turbosquid.com/3ds-max-models https://3dsky.org/ —————————————– * IMAGE EDITOR(RESIM DÜZENLEYICILER) https://pixlr.

Geleneksel taşıyıcı sistemler

Geleneksel taşıyıcı sistemler from Erdal COSKUN

Temel Tasarım Öğeleri “TON” ve “DOKU”

Resim
  Ton Temel Tasarım  öğelerini tanımaya  ton    değeri ile devam ediyoruz. Tasarımda  ton  değeri yüzeylerin  açıklık  ve  koyuluk  değerleri ilgilidir. Bir tasarımda    değişik  Ton  değerleri kullanmak tasarımın öne çıkmasını sağlar,  vurguyu  artırır , resme  derinlik  duygusu verir. Tasarımın tüm öğeleri birbiriyle iç içedir.    Örneğin bir çizginin kendi içerisinde değişik  ton  değerleri vardır. Bunu belirleyen malzemenin türü ve kullanım şeklidir. Ton Çubuğu

İNŞAAT İŞLERİNDE NET ALAN-BRÜT ALAN HESAPLAMASI

Resim
  Bilindiği üzere, gayrimenkul satışlarında, iki farklı KDV oranı uygulanmaktadır. 3065 sayılı KDVK’ nun 28’nci maddesine istinaden yayımlanan 2002/4480 sayılı BKK eki Kararın 1. maddesinde, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için yüzde 18 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Malzemede Tokluk Nedir

Resim
  Her ne kadar mukavemet, tasarımın başlıca geleneksel parametresi olsa da, tek veya en önemli özelliği değildir. Bir malzemenin, sadece tek bir özelliğe sahip olması sebebiyle kullanımına uygun olması düşünülemez. Genellikle uygun bir özellikler kombinasyonu göstermelidir. Mühendislik yapıları konusunda mukavemetin toklukla bağlantılı incelenmesi önemlidir, çünkü deneyler göstermiştir ki, sürünmenin oluşturuğu sıcaklığın altında oluşan kullanım hasarı genel plastik distorsiyonun bir sonucu değil fakat, genel akmanın altında oluşan nominal gerilmeler sebebiyledir.

Tarihi Kentsel Çevre Korunmasında Mimari Proje Çalışmalarının Rolü

Resim
 T ürkiye’de mimarlık eğitimi, yakın bir döneme kadar ağırlıklı olarak 7 büyük kentimizde verilmekteydi. Bugün ise, Anadolu’da son dönemde açılan ve fiilen eğitim veren devlet, vakıf ve özel olmak üzere (87’si Türkiye ve 10’u Kıbrıs’ta olmak üzere) 96 eğitim kurumu ile bütün içinde önemli bir sayıya ulaşmıştır. 2002’de mimarlık bölümlerindeki yeni öğrenci kayıt sayısı 1347 iken bu sayı 2014’e gelindiğinde yaklaşık 4,5 kat artışla 5991 olmuştur. (Akyüz vd.; 2015). Okulların bölgesel dağılımına bakıldığında 2017 itibari ile üç büyük kent ve Kıbrıs dışında fiilen mimarlık eğitimini veren 38 adet mimarlık bölümü olduğunu görüyoruz. KTÜ, Uludağ, Anadolu, Erciyes, Gebze, Selçuk ve Trakya gibi Anadolu’daki daha yerleşik statüde ve bölgesel merkezlerdeki okullar dışında 30 adet yeni kurulan vakıf ve devlet üniversitesine ait mimarlık bölümü eğitim vermektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak, ülkemizdeki mimarlık eğitimindeki sorunlara ait tartışma ekseninin her geçen gün artan şekilde merkezden yer

Türkiye'de Bir Dönüşümün Kısa Hikayesi: Mimari Proje Yarışmalarından İhale Yöntemine

Resim
  Gizem Kuçak Toprak 1930-2018 tarihleri arası açılmış olan mimari projeleri yarışmaları üzerinden, özellikle kamunun farklı dönemler boyunca farklı ağırlıklar verdiği yapı tipolojilerini inceliyor ve bunları yarışma yönteminin söylemsel katkıları üzerinden değerlendiriyor. KAYNAK :  https://xxi.com.tr/i/turkiyede-bir-donusumun-kisa-hikayesi-mimari-proje-yarismalarindan-ihale-yontemine

Mimari Proje Tasarımında Temel Aşamalar

Resim
  Mimari proje hazırlanırlanışı birçok aşamadan oluşur. Bu yazımda elimden geldiğince bu aşamalardan bahsetmeye çalışacağım. Mimari bir projenin ilk kısmını analiz çalışmaları oluşturmaktadır.

Alan Analizi

Resim
  29.Eylül.2014-25.Eylül 2017’de yeniden düzenlenmiştir. Ders notu pdf dosyası için tıklayınız. ProjeI-Ders2-3-Alan-analizi PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN http://www.yazreyhan.com/2014/09/alan-analizi/ ALAN ANALİZİ   Tasarım ve planlamada analiz; sonuç ürünün etkili ve başarılı olmasında rol oynayan en önemli çalışmalardan biridir. Bunun için; dikkatli bir gözlem, inceleme ve araştırma yapılması, bunların sonucunda elde edilen bilgilerin sistematik olarak düzenlenmesi ve bu verilerin uygun bir şekilde projeye aktarılması gerekmektedir. Elde edilen bu bilgiler projede kullanılmadığı sürece önemleri yoktur.   Bu nedenle yapılacak olan tasarıma uygun, tasarımın amaçlarına hizmet edecek konulardaki bilgilerin toplanması, emek ve zaman kaybını önler. Ve bu bilgiler toplanırken aşağıdaki ı noktalara dikkat edilmelidir:

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YETKİNLİK GELİŞİM MERKEZİ AÇILDI!

Resim
 

Dikkat Çekecek Mimari Trendler

Resim
  Değişim ihtimali elbette belirgin. Gelişen teknolojiler ve materyaller ise tasarladığımız ve inşa ettiğimiz yolu gözden geçirmemizi sağlıyor. Endüstrinin evrimleşebileceği birçok yol var ve yavaş yavaş gelişmekte olan bazı eğilimler de sonunda ana akımı takip ediyor. Bunlardan bazılarına göz atalım: DEVAMI İÇİN TÜRKÇE KAYNAK :      https://www.yapikatalogu.com/blog/2019-da-dikkat-cekecek-mimari-trendler_146 ENGLISH RESOURCE FOR MORE : https://build.com.au/architectural-trends-watch-out-2019

Mimari de Temel Analiz

Resim
Mimari de Temel Analiz eskiz çalışmaları ve ön  plan çalışmalarıyla başlar.Bunları yapabilmek için de temel bazı bilgilere sahip olmanız gerekir.Üniversite eğitimini ilk haftasından itibaren bunun temelleri öğretilerek pekiştirilmesi sağlanır.

MİMARİ ÇEVRE ANALİZİ - ARAZİ ANALİZİ

Resim
  “Hayatımız bir tasarım değil midir?” sorusu ile başlayalım. Doğduğumuzdan bugünümüze kadar tasarlanmış bir hayatta yaşıyoruz. İçinde kendi kendini yenileyen yeni tasarımlar, her gün yeni üretilenler, birbirine bağımlı – bağımsız birçok tasarım harikası içinde yaşıyoruz aslında. Sadece oturup bir düşünmek yeterli.

Emlak Sektörünü Yakın Gelecekte Neler Bekliyor?

Resim
Yakın gelecekte sektörleri değiştirebilecek teknolojiler üzerine yazdığımız yazılara, emlak sektörü ile devam ediyoruz. Bu teknolojilerin  turizm  ve  sağlık  sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de büyük değişiklikler getirme potansiyeli mevcut. Portfoyü Gezmek Kolaylaşacak Düşünün belli bir süre boyunca il dışında yaşayacaksınız ve bunun için ev arayışı içerisindesiniz. Sürekli oraya gidip, ev bakamayacağınıza göre; sanal gerçeklik birimleri sayesinde, evi görmeden içindeymiş gibi hissedebileceksiniz. Tek yapmanız gereken evin sanal gerçeklik uygulamasını indirmek ve ardından sanal gerçeklik birimi üzerinden izlemek. Sanal gerçeklik birimine şimdiden o kadar para verilir mi demeden,  Google Cardboard ‘u hatırlatmak isterim. Aynı şekilde inşaat firmaları kullanacakları artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle, satış aşamasında olan evin krokilerini tabletlerden aktarabilecek. Ülkemizde bu alanda çalışma gösteren firmalardan olan  Pandora , inşaat firmalarına destek

Mimari Projelere Değer Katan Ekipmanlar

Resim
Mimariye uygun olarak geliştirilen  teknolojik ekipmanlar  zamanla mimarinin vazgeçilmezi haline geldi. Yalnızca betondan oluşan bir yapı, güvenli olmadığı gibi, yaşam kalitesini de yükseltemiyordu. Ancak projeyle bütünleştirilen  güvenlik sistemleri  sayesinde yapı belli bir seviyeye ulaşarak insanlığa  konforlu ortamlar  sunulabildi.  Mimari, eski çağlardan beri insanların barınma ihtiyacına hizmet eden bir olgudur. Vahşi doğadan korunma ihtiyacı da mimariyi etkilemiş ve insanları bir takım  güvenlik önlemleri  almaya zorlamıştır. Tıpkı o dönemler gibi, günümüzde de mimari, toplumların  güvenlik ve konfor  ihtiyaçlarıyla şekillenmeye devam etmektedir.

Sensör

Resim
Sensör ( Algılayıcı ) Nedir? Algılayıcılar fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik / elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu cihazlar endüstriyel proses sürecinde kontrol, koruma ve görüntüleme gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Günümüzde üretilmiş yüzlerce tip algılayıcıdan söz edilebilir. Mikro elektronik teknolojisindeki inanılmaz hızlı gelişmeler bu konuda her gün yeni bir buluş ya da yeni bir uygulama tipi geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Osman Hamdi Bey: Osmanlı İmparatorluğu’nda Resmin Öncüsü, Müzeciliğin ve Arkeolojinin Kurucusu

Resim
30 Aralık 1842 tarihinde İstanbul’da doğan Osman Hamdi Bey; arkeolog, müzeograf, yazar ve ressamdı. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nin (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu olan Osman Hamdi Bey, ilk olarak ortaöğretimi sırasında çizdiği kara kalem resimlerle dikkat çekti.

Metraj nedir?

Resim
Metraj , bir inşaatı meydana getiren yapı elemanlarının yapılması için kullanılacak malzeme ve yapılacak işlerin miktarlarının tespit edilmesi amacıyla; her bir yapı elemanının ayrı ayrı ölçülmesi, bu ölçümlerin bir cetvele aktarılarak tüm yapıdaki iş kalemleri miktarlarının detaylı olarak hesaplanması işlemidir.  Metraj ; proje üzerinden de yapılabilir, mevcut bir yapıda yerinde ölçüm yapılarak da yapılabilir. 

AutoCAD Kısayol Komutları

Resim
KAYNAK :  http://www.teknokavram.com/mimari/autocad-kisayol-komutlari/

Autodesk 3Ds Max - Klavye Kısa Yolları

Resim
KAYNAK :  https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/getting-started/caas/simplecontent/content/autodesk-3ds-max-klavye-k-C4-B1sa-yollar-C4-B1.html

SketchUp klavye kısayolları

Resim
Yazan: defkey.com -   3 years ago  -  Kısayollar KAYNAK :https://defkey.com/tr/sketchup-klavye-kisayollari

Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA) nedir?

Resim
Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA) nedir? Şili And Dağları’ndaki Chajnantor platosunun yükseklerinde, Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), uluslararası ortakları ile birlikte, son teknoloji ürünü Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA)’yı -Evrendeki bazı en soğuk nesnelerden gelen ışıkları incelemek üzere- işletiyor. Kırmızı-ötesi ve radyo dalgaları arasında yer alan bu ışık milimetre civarında dalgaboyuna sahiptir ve bu nedenle milimetre ve milimetre-altı ışınım olarak bilinmektedir. ALMA 16 kilometre uzaklığa kadar uzanabilen bir alanda 66 yüksek hassasiyetli antenden oluşmaktadır. Bu küresel işbirliği şu anda var olan en büyük gökbilim projesidir. https://www.eso.org/public/

Ayasofya Müzesi

Resim
Ayasofya  - 3D Sanal Tur http://www.3dmekanlar.com/tr/ayasofya.html Ayasofya, dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli yapıları arasında yer alıyor. Ayasofya 916 yıl kilise, 481 yıl cami, 1935 yılından bu yana da müze olarak kullanılıyor.

Mimari Proje Sunum Paftası Nasıl Hazırlanır?

Resim
Mimarlar ve iç mimarlar için proje süreci, tasarım ve teknik detayların tamamlanması ile sona ermiyor. Projelerin iş dünyasında müşterilere, yarışmalarda ve üniversite eğitiminde jürilere net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Nitelikli bir proje dahi uygun şekilde anlatılmadığında, hak ettiği değeri göremeyebiliyor. Bu durum, mimarlık eğitiminde daha da fazla hissediliyor. Öğrencilerin zorlu ve kritik süreçlerinin sonucu, projelerin içeriği kadar sunumun kalitesi ile de belirleniyor. Mimari anlatım tekniklerinin temelini ise paftalar ile yapılan görsel sunumlar oluşturuyor.  Mimari proje sunum paftası da tıpkı tasarım süreci gibi; estetik, özgün ve fonksiyonel çözümler yaratabilmeyi zorunlu kılıyor .

İlgili Kanun ve Mevzuat (RESTORASYON)

Resim
Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin,  aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak,  mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır. Esasen yukarda yapılan restorasyon tanımı salt mimari için olmamalı. Kanaatimce doğrusu, restorasyon  ve konservasyon’u birlikte düşünerek bunun fikri açılımlarını yapmaktır. Restorasyon ve konservasyon’u  sadece mîmârîyi düşünerek değil beynelmilel değerleri, millî, mânevî ve ahlakî fikirleri, devleti, milleti ve  örf ve adetleri, kültürü ve öğelerini, tarih ve edebiyatı, san’atı düşünerek incelemeli ve kavramaya  çalışmalıyız. Yani bu ne demek? Restore ve esâsen konserve edilecek değerler işte bunlardır.  Bununla ilişkili bilgi ve belgeler de konserve edilmelidir. Bir olguyu aslına uygun bir yaratıyla,  aslına uygun malzemeler ve kaynaklarla, aslına uygun şekil ve fikir özelliklerine göre korumak ise  restorasyon sayılan bütün bu mevcut değe