Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ

  6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)         İşyerinin kapatılmasından sonra bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün 2)         Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan i ş yerine itiraz i ş veren tarafından : 6 işgünü 3)         İ ş veren i ş çilerin i ş ten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre : 15 yıl 4)         Borçlu ş irket alan i ş veren ve veren i ş veren borçlara kar ş ı yükümlülü ğ ü : 2 yıl 5)         Ça ğ rı üzerine ça ğ rılan bir i ş çi haftalık bu saatten az çalı ş tırılamaz : 20 saat 6)         İ ş verenin meydana gelen i ş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi : 3 i ş günü 7)         İ ş verenin meydana gelen meslek hastalıklarını ö ğ rendikten sonra sgk ya bildirme süresi : 3 iş günü 8)         İ ş veren bu süre içinde i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür : 6 ayda bir 9)         İ ş letme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir maa ş ödeme günü 20 gün geçmi ş eleman i ş görmeme hakkını kullanabilir.

ARCH BOX