İSG Özet - MESLEK HASTALIKLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - MESLEK HASTALIKLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - MESLEK HASTALIKLARIMESLEK HASTALIKLARI

Meslek hastalığı; "Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir"
Yükümlülük süresi; "Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süredir"
Maruziyet süresi; " Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir"
Yükümlülük süresi devletin sorumluluğunu gösterir
Meslek hastalığının oluşumu, etkenle temas başladıktan sonra 1 hafta - 40 yıl arasında oluşabilir
Çalışanın maruziyet değerlendirmesinde daima dikkate alınır;
Maruziyetin    türü,  Maruziyetin       düzeyi, Maruziyetin   süresi
Ülkemizdeki meslek hastalığı ana grupları;
A Cetveli-Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
B         Cetveli-Mesleki deri hastalıkları
C         Cetveli-Mesleki solunum sistemi hastalıkları.
D         Cetveli-Mesleki bulaşıcı hastalıklar
E         Cetveli-Fiziksel etkenlerle olan hastalıklar
Meslek Hastalıkları yapılan işle veveya çalışma ortamı koşulları ile ilgilidir.
Meslek Hastalıkları en ideal Periyodik sağlık muayeneleri ile İşyeri Hekimliğince tespit edilebilir
ILO Meslek Hastalıkları tavsiye listesinde olup, Ülkemizde olmayan hastalıklar;
Sıcak çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar
Ozon ve osmiyuma bağlı hastalıklar
UV ışınlarına bağlı hastalıklar
Ruhsal ve davranışsal bozukluklar
En çok görülmesi gerektiği halde en az tanı konulan meslek hastalıkları Ülke mevzuatında B cetvelinde tanımlanmıştır
Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları;
1-Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması
2-Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması
3-Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının          araştırılması
Periyodik muayeneler meslek hastalıklarının tanı amaçlı muayenedir
İşverenler kendilerine ilgili yerden intikal eden meslek hastalığını 3 iş günü içinde SGK'na bildirmek zorundadır
Sağlık sunucuları kendisine gelen vakanın bir iş kazası veya meslek hastalığı olması durumunda ayrıca 10 gün içinde SGK'na da bildirmek zorundadırlar.
Mevzuata göre meslek hastalığı tanısı koyabilecek hastaneler;
Meslek Hastalıkları Hastaneleri
Devlet Üniversiteleri Tıp Fakülteleri
Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...