Ana içeriğe atla

Kayıtlar

ELLE KALDIRMA – İSG etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

ELLE KALDIRMA – İSG

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi i şler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder. Elle taşıma yönetmeliği tek bir kişinin taşıyacağı yükle ilgili değildir © Aşağıdakiler elle kaldırma işidir; Kaldırma - İndirme İtme - Çekme Taşıma - Hareket ettirme Nakletme - Destek olma (nakletmeye) Bunların dışındakiler; atma - tartma - fırlatma, mekanik araç yardımı ile taşıma,... v.b işler elle taşıma değildir. Yönetmelik bir işçinin elle taşıyabileceği azami yük miktarı ile ilgili RAKAM VERMEZ . Mevzuatımızda yoktur. Bu nedenle de elle taşıma islerinde yükün ağırlığı hakkında bilgi vermek zorunlu değildir © . ILO'nun 128 numaralı tavsiye kararında >18 yaş erkek işçi için 55 kg verilir. İşveren: İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulm

ARCH BOX