Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eleştirel Düşünme Eleştiriye Karşı-Kritik ve Analitik Dusunme etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Eleştirel Düşünme Eleştiriye Karşı-Kritik ve Analitik Dusunme

Psikoloji 100-130 yıllık geçmişi ile mütemadiyen insanın davranışı ve zihinsel süreçleri altında yatan nedenleri anlamaya çalışmıştır. Hala cevabı bulunamamış pek çok soru olmakla birlikte, psikolojinin farklı alt dallarında araştırmaya, merak etmeye, yeni sorular sormaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada klinik psikoloji alt dalında, modern tıbbın da benimsediği beden, zihin ve ruhsallık bir bütündür, insan ancak böyle bir model ile tam olarak anlaşılabilir bakışı hakim olmuş, insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğu düşüncesi yaygın olarak kabul görmüştür. Buna göre bir davranış ya da zihinsel süreç üzerinde biyolojik yatkınlıklar, aile ve sosyal çevre, toplumsal değerler, eğitim, kişilik özellikleri, ilişkiler ve geçmiş yaşantılar ayrı ayrı ve bir arada etkileşerek pay sahibidir. Dolayısıyla insan karmaşık bir yapı ve pek çok denklem ile anlaşılması kolay olmayan bir varlıktır ve bir davranışı anlamak için bazen sadece incelikli ve detaylı bir analiz faydalı olabilir. Bu n

ARCH BOX