MATEMATİK TARİH ŞERİDİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MATEMATİK TARİH ŞERİDİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

MATEMATİK TARİH ŞERİDİ

MATEMATİK TARİH ŞERİDİMatematiğin Tarihi

Geçmişten günümüze kadar gelen gelişmelerin tamamı tarihte ki matematikçiler sayesindedir. Matematiğin bulunmasıyla ilgili 2 görüş vardır. Bunlar matematiğin insanlar tarafından icat edildiği düşüncesi ve var olan matematiğin sonradan keşfedilmesidir. Bu bilim insanlarının bulduğu icatlar ve düşünceler sayesinde teknoloji bu kadar ilerlemiş ve yeni imkanlar ve buluşlar için yolumuz açılmıştır.

MENELAUS

- Eski yunan matematikçilerinden olan Menelaus, ilk hesap makinesini 19 yaşında bulmuştur.
- Düzlemsel geometride üçgenler ile ilgili teoremi vardır.

M.Ö 80

ARŞİMET

- Antik dünyanın, tarihin en büyük biliminsanı olarak bilinir.
- Dairenin ölçülmesini sağlayan pi sayısını keşfetmiştir.
- Spiraller üzerine çalışmaları vardır.
- Mühendis, matematikçi, fizikçi, filozoftur.

M.Ö 287-212

EUCLİDES

- Öklid geometrisini bulmuştur.
- Öklid geometrisinin 5 unsuru:
1) Bütün dik açılar eşit olmalıdır.
2) Bir doğru parçası iki yöne sınırsız olarak uzatılmalıdır.
3) Merkezi üzerindeki bir noktada bir Çember çizilebilir.
4) Bir doğruya dışında alınan bir noktadan sadece bir paralel çizilmelidir.
5) İki nokta arasında yalnız bir adet doğru geçer.

M.Ö 330-275

BATLAMYUS

- Almagest kitap serisi
- Astronomi için aygıt icadı
- Güneş sisteminin keşfi

M.S 85-165

DİOPHANTUS

- Denklemlere yenilikler katan en önemli bilim insanlarından biridir. Matematiğe cebir terimini öğreten ilk kişi olarak sayılır.
- Önemli bir çalışması Arithmetica adlı 13 ciltten oluşan fakat günümüze sadece altı cildinin ulaşabildiği eseridir.

M.S 325-400

HAREZMİ

- Cebir'in ve algoritmanın kurucusu olarak bilinir.
- Birinci ve ikinci dereceden denklemlerin
çözümlerinin yer aldığı bir eseri vardır.
- Harezmi tarihte ilk kez aritmatik işlemler için kullanmış ve çözümleriyle birlikte
açıklamalarını da yaparak sıfır sayısını işlemlerimize katan kişi olmuştur.

M.S 770-840

ÖMER HAYYAM

- Harezmi'den ilham alarak üçüncü dereceden bilinmeyen denklemlerle ilgili çalışmalar yapmıştır.
- X bilinmeyeni keşfeder.
- Öklid’in paralellik aksiyonunu başka yöntemlerle önerme kümesi olarak
değiştirmeyi başarmıştır.
- İrrasyonel sayıların rasyonel sayılar gibi
kullanılabileceğini kanıtlayınca matematikte yeni bir çağı
açmıştır.

1044

PASCAL

- Hesap makinesi icat etmiştir.
- Pascal teoremi ve üçgenini keşfetti

1623-1662

GAUSS

- Karmaşık sayılar konusunda çalışmalar yapar.
- Astronomi alanındaki çalışmalarıyla asteroidi bulmuştur.

1777-1855

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...