Mimari Konsept Analizleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mimari Konsept Analizleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Mayıs 2020 Salı

Mimari Konsept AnalizleriMimari tasarım, tıpkı diğer tasarım odaklı branşlar gibi çevresel baskıların daha az olduğu, özgür ortamlarda daha verimli bir şekilde ortaya konur. Tasarım kollarından olmayan mesleklerlerden çok farklı bir  durumdur. Ürün verme şekli maddi olarak farklıdır. Özgürlükte kişiye bağlıdır ve değişir. Kimisi baskılanmayı özgürlük olarak görür ve bu şekilde daha verimli olacaktır. Kimisi de herhangi bir dış etmeni kendisini kısıtlayıcı olarak görür. Hatta çok fazla fikri olan insanlar yatıştırıcı, rahatlatıcı kullanmaktadırlar.  Kimisinin yaratıcılığı da uhrevi bir şekilde ortaya çıkar. Tuvalette bile yaratıcılık gelişebilir. Tasarım  süreci üretimdeki baskıcı durumdan bağımsız çalışır. Sayısal verilerin bir önemi yoktur. Toplumsal güzellik algısına, kendi çevresine göre şekillenir. Maddi üretimden farklı olarak üretime karar verme kısmı bazen sürecin yüzde seksenini kapsayacaktır. Kalan yüzde yirmi ürünün ortaya çıkışıdır. Sonuç olarak sürekli bir yetiştirme kaygısı ortaya çıkar ve çoğu zaman sabahlama durumu ortaya çıkar. Hatta düzenli hale gelip vücut metabolizmasını kötü yönde etkiler. Varılan sonuç ise hep aynıdır. Çok fazla ayrıntılı düşünülür ancak sadece bir kısmını anlatmayı başarırız. Uzun yıllar sonra öğreniyoruz ki bir anlatım tarzı belirleyip bu anlatım tarzımızı anlatacaklarımız en az kaçırtacak şekilde bir düzene koymalı en azından anlatım tarzından zaman kazanmaya çalışmalıyız.
Fikirleri anlatmak içinde mimaride analiz dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Aslında fikirleri parçalara ayırıyoruz ve onları bu şekilde aktarıyoruz. Bu da daha doğru bir algılama sağlıyor.Süreç bir bütündür ancak bütünen herşeyi algılamak imkansızdır ve bölümleştirerek çok kısa süren karşılaşma süresinde karşı tarafın daha fazla veri almasını sağlıyoruz
Konular bir çok açıdan içiçe geçsede belli bir ayrım söz konusu oluyor. Mimarlıkta şehircilik ölçeğinden analiz etmek Birinci yaklaşımımız. İkincisi ise Konunun insan ölçeğine gelmesi. Her iki konuda da bir eksiği gidermek birinci vazifemiz. Ancak şehir ölçeğinde insanları etkiliyoruz, mimarlık ölçeğinde ise insanı… Bunlar aynı zamanda sınırlandırmalar, ve tasarım kararları anlamına da geliyor. Verilerimizi parçaladıkça tasarımın kendisi ortaya çıkmaktadır. Şehircilik ölçeğinde tamamlanacak kısım eklemlenme, şehre aykırılığı olmaması durumu mimarlıkta ise görsel ve temel ihtiyaçlara bağlı konfor.  Bunlardan uzaklaşmamak için analizler yapıyoruz; sayısal, görsel vb…
Bazı genel ( Şehircilik ölçekli ) analizler konusunda bilgi verecek olursak:
Fonksiyon analizi
Bilimi ilerlemeye iten sadece insanın zekası değil yaşam alanıdır. Yaratıcı bir yaşam alanı yaratmak insanoğlunu geliştirir. Fonksiyon analizi de aslında bu şekilde ortaya çıkar. İnsanların daha rahat iş bulabileceği, daha kolay hayatını idame ettirebileceği, topluluğun ihtiyacına göre bazen insanları diğer insanlara yaklaştırmak bazende uzaklaştırmak için tasarım yapmak gerekir.  Yapılacak eserin etkisi bazen bir düzen bozucu devrimci birşeyler olurken, bazende mevcut algıyı korumaya yönelik olabilir. Bu düzene ne ekleyeceğinizle alakalıdır. Tabi bu kararların hepsini Fonksiyonları ayıklayarak ortaya çıkarırız.  Şehire dokunacak etki ne ise bunun analizini gelişme şeklini irdeleriz ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunuruz. Fonksiyon analizi hangi dükkanda ne var neresi konut değildir sadece. Geleceğe dönük fabirka üretimi bu yöne kayıyor, şurada bor madeni var orası gelecekte geliştirecek bir unsu gibi tahminler yapabileceğimiz fonksiyon analizleri üretmeliyiz. Örneğin gelecekte insanların yanlız yaşamayı isteyecekleri ama yer kıtlığından dolayı bunu gerçekleştiremeyecekleri belki aile durumunu ortaya koyan bir harita bize fonksiyon haritasını verir. Bu tarz bilgiler fonksiyon analizinin konuları olabilir.
Doluluk Boşluk
Şehrin bir tasarım örtüsü olarak algılandığı ve bu örtünün ne gibi değişikliklere uğrayabileceğine ve bu değişimin tasarıma nasıl etkimesi gerektiğini düşündüğümüz analizdir. İnsan ölçeğinde algılanabileceği gibi topluluk ölçeğinde de algıyı ortaya koyabiliyor.doluluk boşluğu kütlesel bi,r hareket olarakta gösterebiliriz. Yaşam örüntülerini de buna dahil edebiliriz. Yada bu örüntüntünün topluma yaetmeyeceği köklü değişikliklere gebe durumları analiz edebileceğimiz verilerle de dolu boş analizi yapabiliriz.
Yeşillik analizi
Yeşillik analizi azalan yeşil alanlar ile değerlenen kısımları ortaya çıkarabileceğimiz tahminleri yapacağımız analizdir. Bu kadar betonlaşmanın olduğu bir zamanda çok önem arzetmektedir. Bu sadece ağaç popülasyonunu içermez. Kuş yolları, hayvan popülasyonu, doğaya ait herşeyin analizi yapılabilir. Örneğin azalan yeşil alanlar domuzların istanbulda Avrupa yakasından anadolu yakasın ayüzerek geçmelerinin gözlemlenmesine sebep olmuştur.
Çevre Analizi
Bu sefer doğadaki etkileşim değil doğal ve yapal etmenlerin tasarımımıza nasıl etki yaptığını analiz ettiğimiz analizdir. Yeşillik analizini de kapsar. Yeşillik analizi şartlar gereği önemli olduğu için ayrı bir başlıkta irdelenmesi çok önemlidir. Çevre analizinde güneşten tutun, bisiklet yollarına birçok farklı kritere yere verebiliriz.  Örneğin Kilyostaki boğaziçi yurdu kuzeyden gelen tuzlu deniz sert rüzgarıyla cepheleri hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti.
Yükseklik analizi
İnsan topraktan dik durmak gibi gelişimleri ile devrim yaşamıştır.  Toprağa uzaklık çok önemli bir yer kaplamaktadır hayatta. Yükseklikler de bu şekilde insanın karakterine kadar karar veren unsurlardır.  Yatay dikey komşu ilişkileri yükjsekteki sıcaklık ve rüzgar farkları, şehirde rüzgarın dolaşımı gibi unsurlar bizi yükseklik analizi yapmamıza sebep olur. Bina yükseklikleri, toprak katmanı yükseklikleri vb birçok yükseklik analizi yapılabilir.
Konumlar, siyasi ve sosyolojik bağlamlar gibi birçok analizle bu konular geliştirilebilir. Örneğin rüşvet analizi yapılabilir. Rüşvet verilme ihtimali olan kısımların  haritalaması gelecekte bunun nasıl olacağı ve yaşamı nasıl etkileyeceği anlatılabilir.
Ölçeği büyük analizlere karar verilipp işlendikten sonra artık insan ölçeğine geçiyoruz.  Bu analizlerle büyük ölçüde nedne sorusuna cevap vermeye çalışmış oluyoruz. Artık nasıl sorusuna cevapp arıyoruz. Birinde yerleşmeye sebep arıyoruz sonraki süreçte ayrıntılara karar veriyoruz. Bu bir kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzları herkesin anlayabileceği şekilde yazılırlar. Bizde bunu gerçekleştirmeye çalışmalıyız. İnsanların geçiş yönleri  , anlamlı anlamsız boşluklar, ihtiyaçlar sakıncalar bizim artık konumuz. Bu kılavuzları bizim zihnimizdekileri aktarmak için kullanacağız.Örneklerle bunu algılamak daha rahat olacaktır.
Çizgisel anlatım
İki veya üç boyutlu çizgilerle eskiz veya bilgisayarla verilerimiz aktarabiliriz. Ancak çizgilerimiz gestalta göre olmalı ve arka fon verisi ( yapı gibi ) verileride içermeli, anlatımı farklılaştırmalıyız.
Kütlesel anlatım
Bu sefer arkaplan verimizi konunun kendisi olup işlevlerimizi verilerimizi arkaplan vermizin kendisi oluşturur. Örneğin anlamlı işlevlerimiz sirkülasyon ofis binaları gibi renk farklılıklarıyla aktararak verirsek içi tefriş dolu küçük bir kısmında işlev adı yer alan anlatım dilinden çok fdaha fazlaını anlatacaktır. Tabi diğerinin de bir anlamı vardır burda anlatılan verinin kime anlatıldığı önemlidir.  Eğer 1 dakika görecek bir kişi ise çok büyük bir özet içermeli ama inşaat yapan biri ustaları yönlendirmesi gerekiyoırsa ona gör ebir anlatım içermelidir.
Kesit analizifonksiyonları aktarmaya yeterli verimiz varsa kesit te güzel bir silahtır. Yatayı algılamak dikeyi algılamaktan zordur. Yatayda kalıpları algılayabbilirsiniz ancak düşeyde yapının tamamını hayal edersiniz.
Patlamış perspektif plan
Yeteri kadar vaktimiz varsa yine veriler diyagramatik hale gelerek 3 boyuıtlu hayali artık hiçbir hareket olanağı olmadan anlattığımız Analizdir. Şu şekilde düşünebiliriz. Kitap okurken karakter betimlemeleri bizim beynimizde bir çizim yapar ancakk fotoğrafa baktığınızda o kişi daha gerçek bir şekilde karşımızdadır. Çok değişiklik olanağı sağlamaz. Patlamış perspektifte bu şekilde zip bir anlatımdır. Herşeyi içerir.
KAYNAK :https://www.projebitir.com/mimari-konsept-analizleri/
Slayt Kaynak : https://slideplayer.biz.tr/slide/3628907/

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...