Ana içeriğe atla

Kayıtlar

İSG özet - 4857 SAYILI İŞ KANUNU etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İSG özet - 4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir İş veren ad ı na hareket eden, i ş in ve i ş yerinin y ö netiminde g ö rev alan i ş veren vekilleri, bu Kanunun (6331) uygulanmas ı bak ı m ı ndan i ş veren say ı l ı r. Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye Asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. İşletmenin ve işin gereği i

ARCH BOX