Kayıtlar

ALAN ANALİZİ VE SÖRVEY ÇALIŞMALARI etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

ALAN ANALİZİ VE SÖRVEY ÇALIŞMALARI

Resim
Tasarım çalışması, ''alan analizi'' ve ''insan ihtiyaçlarının analizi'' ile başlar. Alan özellikleri ve onu kullanan insanların ihtiyaçları bilindikten sonra bu veriler çakıştırılır. Alan analizi olarak arazi çok iyi etüd edilmelidir. Veriler elde edildikten sonra tasarımcı tasarım fikirlerini oluşturmaya başlar. Tasarımın bu başlangıç aşamasında özelleşmeye gidilmeden alanla ilgili genel özellikler incelenir. Gölge için pergola veya büyük bir ağaç, perdeleme için duvar, çit, bitki grupları gibi elemanların kullanımı bu veriler ışığında kullanılacaktır.