Tasarım Nedir?

 • endustriyel-tasarim

   

  Tasarım, bir planın ya da nesnenin, inşa sürecindeki mimari ve mühendislik çizimlerinin meydana getirilmesine denir. Hem fiil hem isim olarak kullanılan “tasarlamak” yeni bir ürün ya da obje için plan yaratma ve geliştirme sürecini tanımlar.

  TASARIM

  İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılan tasarım kelimesi, aslen Latince kökenlidir. Farklı tanımlara sahiptir. Örneğin:

  • Algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Önemli özelliklere dikkat çeken tasarımın nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi yoktur.
  • Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.
  • Tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması sürecindeki çalışmaları kapsamaktadır.
  • Tasarım, bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma, tasavvur etmedir.
  • Bilgisayar alanında ise araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.

  Tasarımın Oluşumu ve Tasarımın Dalları

  Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu yatar. Dolayısıyla bir planlamaya sahip olur. Tasarlama, elde edilecek ürünün ve yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Uygulamalı tasarım dalları:

  • Endüstri tasarımı
  • Çevre tasarımı
  • Grafik tasarımı

  Endüstri tasarımı, makineler, teknolojik ürünler, mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve geliştirilmesidir.

  Çevre tasarımı, bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır.

  Grafik tasarım ise broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin tasarımını yapmaktır. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.

  Tasarım oluşturulurken kullanılacak alan ve beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen tasarımlarda görsel zenginliğin bütün öğeleri kullanılır.

  Tasarım Süreci;

  1)Problemin tanımlanması: Problemin tanımlanması tasarım sorunlarının çözümündeki ilk aşamadır. Konuyu anlamak ve benimsemek gerekir. Burada yaratıcılık ve sınırları zorlamak önemlidir.

  2)Bilgi toplama: Problem hakkında mümkün olduğunca çok veri toplayarak hareket noktasını belirledikten sonra ilerlenebilir.

  3)Yaratıcılık ve Buluş: Öncelikle konu hakkındaki bilgiler bir araya getirilerek değerlendirilir. Yaratıcılık en önemli aşamadır. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.

  4)Çözüm bulma: Araştırmanın sona erdirilmesi için olasılıklara çözüm bulmak gerekir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.

  5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

  TASARIM İLKELERİ

  Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:

  1)Çizgi: Düz ya da kıvrımlı, sürekli ya da kesik, grenli ya da keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine ya da konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir.

  Düşey çizgi: Saygınlık

  Yatay çizgi: Durgunluk

  Kıvrımlı çizgi: Zafer

  Diyalog çizgi: Canlılık

  2)Ton: Kişilerde üç boyutluluk izlenimi oluşturmak için vurgulanmak istenen yüzeyin ışık yardımıyla dokusunu göstermektir.

  3)Renk: Renkler psikolojik anlamlarına göre kişide farklı duygular uyandırabilir.

  4)Doku: Yüzey üzerindeki tekrarlara dayalı biçimsel bir düzendir.

  5)Biçim: Çizgilerin bir arada oluşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeylerdir.

  6)Ölçü: Görsel unsurların belirli bir düzende olması gerekliliğidir.

  7)Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.

  Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.

  1)Denge

  2)Orantı ve görsel hiyerarşi

  3)Görsel devamlılık

  4)Bütünlük

  5)Vurgulama

  Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

  TASARIMIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

  Tasarım ilk olarak taslak halinde hazırlanır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.

  Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı taslak aşaması çalışmaların belirli bir olgunluğa erişmesinde izlenen yoldur. Tasarımlar oluşturulmadan önce taslakları hazırlanmalıdır.

  Tasarımcı taslaklarını hazırladıktan sonra ayrıntılarını çıkararak görselleştirmesi tamamlanmış olur.

  TASARIMIN OLUŞTURULMASI

  Çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel ögeler kullanılarak tasarımın son aşamaları tamamlanır. Basit ve net tasarımlar ilgi çekeceği için görsellikte bütün ve kompozisyon önemlidir.

  Tasarımın ticari ya da sanatsal amaçla oluşturulup oluşturulmadığı, hangi kitleye sunulacağı, neyi hedeflediği önemlidir. Sanatsal beğeniye ya da müşteri memnuniyetine sunulan tasarımlar farklı sonuçlarla dönerler.

  Tasarımda her aşama birbirini etkileyeceği için yaratıcılıkla başlayan süreci sonucu alana kadar titizlikle takip etmek gerekir.

 

kaynak : https://www.arkhesanat.com/tasarim-nedir/

Bu blogdaki popüler yayınlar

ÇTS-1 Taşıyıcı Sistemler Ders Notları

Mantua Kağıt Fabrikası İtalya

Orly Uçak Hangarı , Fransa