İSG Özet - PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİToplumsal ve çevre koşulları Psikososyal tehlike boyutlarından biridir Stresin mühendislik yaklaşımlarından sayılırlar;
Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür.
Stres kişide olan değil, kişiye olandır.
Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir.
İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini karşılama düzeyi Kişi-Çevre uygunluğu kuramı içinde yer alır
Stres reaksiyonları arasında yer alır; o Akıl Sağlığı o Fiziksel sonuçlar o Davranışsal sonuçlar
Stres reaksiyonlarından olan kalp-dolaşım sistemi bozukluklarının sebepleri arasında yer alır;
Sigara ve içki içme,Kötü Beslenme,Spor yapmama
İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi iş hayatında depresyona neden olur
Başarısızlığın gruba özgü nedenlerinden sayılır; o Aşırı düşük kişisel iş standartları o Yetersiz sözel beceri o Fiziksel hastalıklar ve engeller
Stresin nedenlerinden sayılır;
·          Kendine yeterlilikten bağımlı hale gelmek
·          İzole yaşamdan birbirine bağlı yaşama geçiş
·          Durağan yaşamdan değişken yaşama geçiş
·          Sorumluluk alma
·          Kişiler arası çatışmalar
·          Yoğun iş yükü
·          Değişmez çalışma saatleri
·          Monoton iş
·         Vardiyalı çalışma
·          Kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği
·          Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması
·         Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği
 İş yükü - kontrol - sosyal destek modelinde Düşük karar serbestliği - Yüksek psikososyal iş yükü şartlarında yüksek iş gerilimi meydana gelir  Çaba-ödül uyumsuzluğu modeli psikoosyal kuramsal modellerden biridir
 Çaba - Ödül uyumsuzluğu modelinde çaba gösterirlerken bunun karşılığında statülerinin olumlu yönde değişmemesi şartlarında iş stresi meydana gelir  İş yükü - kontrol - sosyal destek modelinde Yüksek karar serbestliği - Düşük psikososyal iş yükü şartlarında düşük iş gerilimi meydana gelir
Stres yönetimlerinden sayılır;
·         Olumlu davranış değişiklikleri
·         Gevşeme
·         Egzersiz
·         Strese bağlı insan vücudunda ortaya çıkan fiziksel sorunlardan sayılır;
·         Mide-bağırsak şişkinlikleri
·         Depresyon
·         Uyku bozuklukları
·         Örgütsel stres yönetimlerinden sayılır;
·         Esnek çalışma programı
·         İş güvencesinin sağlanması
·         Çalışanın örgüt içi bilgi akışına               katılımı
·         İşçinin işini denetleyebilmesi

ROL BELİRSİZLİĞİ
İşçi işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar. İşte amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler. Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı gerilimin arttığı ve sıklaştığı, öz güvenin azaldığı, iş güdüsünün azaldığı kan basıncının ve kalp hızının arttığı, depresyonun sıklaştığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülmüştür.

ROL ÇATIŞMASI
İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı artar. Kalp hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan kişilerde arttığı gösterilmiştir.

ROL YETERSİZLİĞİ
Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. İş doyumunu azaltır, gerilimi artırır.

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...