Ana içeriğe atla

Kayıtlar

İSG Özet - KANSEROJEN MADDELER etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İSG Özet - KANSEROJEN MADDELER

Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde uygulanmaz Sınır değer; "Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde bulunan havadaki, 8 saatlik referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonudur " Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için; İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir  İkame yöntemi uygulanır  Kapalı sistemle çalışma yapılır Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti sını

ARCH BOX