İSG Özet - KANSEROJEN MADDELER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Özet - KANSEROJEN MADDELER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

İSG Özet - KANSEROJEN MADDELERKanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde uygulanmaz
Sınır değer; "Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde bulunan havadaki, 8 saatlik referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonudur"

Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır
Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;
İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir
 İkame yöntemi uygulanır
 Kapalı sistemle çalışma yapılır
Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti sınır değerleri aşamaz
Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışılan işyerlerinde, çalışanların sağlık kayıtlarının saklanma süresi maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıldır
Sağlık kayıtları Maruziyetin sona ermesinden itibaren en az 40 yıl saklanmak zorundadır
İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...