BALIKÇI GEMİLERİNDE İSG etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
BALIKÇI GEMİLERİNDE İSG etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

BALIKÇI GEMİLERİNDE İSGTicari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiye balıkçı gemisi denir
Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiye çalışan denir
Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisine gemi denir
Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiye, işverene, Gemi Sahibi Donatan denir
Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışana kaptan denir
Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkçı gemisine Mevcut balıkçı gemisi denir
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan yeni balıkçı gemisinin boyu 15 metre ve daha uzundur
Denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda;
 Olayı ayrıntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek
 Olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığına bildirmek
Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır
Balıkçı gemilerinde çalışanların eğitimi özellikle;
Yangınla mücadele
Can kurtarma  ekipmanının kullanılması
Balık avlama   ve çekme ekipmanının kullanılması ve          el         işaretleri          dâhil çeşitli işaretlerin
kullanılması
Gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin özel eğitimi;
Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda yapılması gereken işler
Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, dengede ve güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması
Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yöntem ve kurallar
Tıbbi    malzemelerin   kullanımı kaptanın sorumluluğunda   olup,    bu        sorumluluğa halel getirmeyecekşekilde, gemi adamlarının yetkilerini de göz önüne alarak,    anılan  malzemelerin kullanımı ve muhafazası hususunda  Bir veya daha fazla güverte sınıfı zabit yardımcı zabit görevlendirilir Yalnızca kaptan sorumludur
Balıkçı gemilerinde kaptan ve ilgili gemi adamlarının tıbbi malzemenin kullanımı konusunda eğitimleri en az 5 yılda bir yenilenmelidir.

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...