Ana içeriğe atla

Kayıtlar

BALIKÇI GEMİLERİNDE İSG etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

BALIKÇI GEMİLERİNDE İSG

Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiye balıkçı gemisi denir Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiye çalışan denir Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisine gemi denir Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiye, işverene, Gemi Sahibi Donatan denir Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışana kaptan denir Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkçı gemisine Mevcut balıkçı gemisi denir Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan yeni balıkçı gemisinin boyu 15 metre ve daha uzundur Denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir ola

ARCH BOX