GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT ÇALIŞILABİLECEK İŞLER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT ÇALIŞILABİLECEK İŞLER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT ÇALIŞILABİLECEK İŞLERAşağıdaki liste günde en fazla 7,5 saat veya daha az çalışılabilecek işleri içermektedir.
Kurşun ve arsenik işleri
Cam sanayii işleri
Cıva sanayii işleri
Çimento sanayii işleri
Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler
Çinko sanayii işleri
Bakır sanayii işleri
Alüminyum sanayii işleri
Demir ve çelik sanayii işleri
Döküm sanayii işleri
Kaplamacılık işleri
Karpit sanayii işleri
Asit sanayii işleri
Akümülatör sanayii işleri
Kaynak işleri
Madenlere su verme işleri
Kauçuk işlenmesi işleri
Yeraltı işleri
Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle     yapılan            işler
Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet eylem değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler
Su altında basınçlı hava içinde          çalışmayı         gerektiren        işler
Pnömokonyoz yapan tozlu işler
Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu      işyerlerindeki işler
Tarım ilaçları
Su altında basınçlı hava içinde          çalışmayı         gerektiren        işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil)
Cıva izabe fırınlarında görülen          işlerde en        fazla    6          saat çalışılar.
Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde en fazla 4 saat çalışılır
Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde en fazla 6 saat çalışılır.
Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat çalışılır
Günde 7,5 saatten daha az (4, 6) saat) çalışılan işlerde arta kalan zamanda ilave iş yaptırılamaz. Ne kadar çalışırsa çalışsın 7,5 saat çalışmış gibi hakkını alır.
Bu kapsamdaki işlerde fazla çalışma yapılamaz.
İşe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
İtirazlar Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır.

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...