HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME İŞ EKİPMANLARI PRENSİPLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME İŞ EKİPMANLARI PRENSİPLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME İŞ EKİPMANLARI PRENSİPLERİ


Genel havalandırma;

Doğal çekişle,
Fanlar ve kanal sistemi yardımı ile taze hava beslenmesi ve kirli havanın egzoz edilmesiyle,
Sadece egzoz fanları ile emişle,
Sadece beslenme fanları ile olmak üzere       dört şekilde gerçekleşebilir.
Doğal Havalandırma:Herhangi bir ortamda         bir mekanik alet kullanılmaksızın       hava    akıntısı
pencere ve kapı aralıklarından, baca ve havalandırma boşluklarından kendiliğinden oluşuyorsa doğal havalandırma söz konusudur.
Mekanik(Cebri) Havalandırma:Havalandırma işleminin, aspiratör veveya vantilatör olarak çalışan bir fan yardımıyla zoraki yapılmasıdır. Temelde üç ayrı uygulaması mevcuttur:
Mekanik  Girişli Doğal Çıkış: İçeriye yalnız temiz hava verilir. Kirli hava tazyik dolayısıyla kapı ve pencerelerin aralıklarından dışarı kaçar.
Doğal      Girişli Mekanik Çıkış: İçeriden sadece kirli hava emilir, temiz hava meydana
gelen basınç düşmesi ile kapı ve pencere       aralarından içeri girer.
Mekanik  Giriş ve Çıkış: Her an dışarıdan çekilen temiz hava içeri verilir  ve                 ortamın
havası da emilerek dışarı verilir. Bu tip mekanik havalandırmada kullanılan fan sayısı ve hava kanalları önceki tiplerin iki katıdır.
Genel Havalandırma: Genel havalandırma; üretim sırasında ortaya çıkan hava kirleticilerini, kaynağına doğru yönlendirilmiş temiz hava akımı ile atölye ortamına dağıtarak yoğunluğunu düşürmek ve daha sonra ise ters yöndeki veya tavandaki emme ağızlarından emerek dışarıya atmak esasına dayanmaktadır.
Yerel (Lokal) Havalandırma:Genel havalandırma ile çalışma süreçleri sırasında oluşan hava kirleticilerin sağlık açısından izin verilen değerlere düşürülemediği ve genel havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda çalışılan ortam havasını iyileştirmek için yerel (lokal) havalandırma yöntemleri uygulamaya konulmalıdır.
İKLİMLENDİRME NEDİR?
Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır.
Nem düzeyinin az olması boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmasının yanında, fazla nem de terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur.
İKLİMLENDİRMENİN TEMEL UNSURLARI
Sıcaklık
Nem
Temizlik
Hava hareketi
Vücuttaki ısı transferleri;
Konveksiyon
Kondüksiyon
Radyasyon
Buharlaşma olmak üzere 4 yolla gerçekleşir.
Uluslararası standartlara göre; Vücut sıcaklığının 380C üzerine çıkmaması veya 1 saatte
0C den fazla yükselmemesi önerilmektedir.
Hava Akımı
Oturarak yapılan çalışmalarda 0.3 msn, İnce işlerde 0.1 msn olması tercih edilmelidir. Radyant ısı için ortalama değer 18,30C olması istenir. Üst sınır 200C, alt sınır 16,70C dir.
Hasta Bina Sendromu semptomlarından bazıları şöyledir:
Göz, burun ve boğaz tahrişleri (iritasyon),
Bulantı,
Baş ağrısı,
Öksürük,
Kaşıntılar,
Uyuklama hali, yorgunluk,
Kokulara aşırı hassasiyet,
Görme bozuklukları,
Kavramada azalma,
Astım,
Alerjiler,
Ateş, üşüme.
Hasta Bina Sendromuna neden olan belli başlı faktörler
Yetersiz havalandırma,
İçeriden kaynaklanan kimyasal kirleticiler,
Dışarıdan kaynaklanan kimyasal kirleticiler,
Biyolojik kirleticiler,
Partiküller, tozlar, cam yünü, asbest vb. lifli maddeler,
Radon gazı.

BASINÇLI KAPLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Basınçlı kap: İç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.
Basınçlı ekipman:             Her türlü basınçlı kap ile bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet
donanımları ve basınçlı aksesuarlar anlamına gelmektedir.
Eğer; varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da buna tanıma dahildir.
Emniyet aksesuarları: Basınçlı kabın emniyetle işletilmesini sağlamak için gerekli olan cihazlardır.
izin verilen limit aşıldığında devreye girerek basıncı tamamen veya limit içinde kalacak şekilde düşüren cihazlardır. örnek:
Emniyet valfleri,
Patlama diski,
Bel verme çubukları,
Kontrollü basınç düşürme sistemleri, gibi
Ayarlanan limit aşıldığında devreye girerek hata düzeltme imkanlarını faaliyete geçiren,
tesisi kısmen veya tamamen kapatan ya da durduran sistemlerdir.
örnek:
Basınç ve sıcaklık şalterleri,
Akışkan seviye swiçleri
Emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları.
Kazanlar,
Gaz tüpleri,
Hava tankları,
LPG tankları,
Kompresörler,
Boru hatları,
Sınai gaz tankları.
Kriojenik tanklar,
Otoklavlar,
Hidrolik akışkan devreleri,
Pnomatik akışkan devreleri,
Soğutma üniteleri,
Hidrofor vb.
Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır:
İmalatçı firmanın adı,
Kazanın numarası,
İmal edildiği sene,
En yüksek çalışma basıncı.
Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak
Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır.
Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır.
Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma tarafından konacaktır.
İmalatçı firmanın adı,
Yapıldığı yıl,
En yüksek çalışma basıncı,
Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı,
Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.
BASINÇLI KAPLARDA TEST TEKNİKLERİ
Zorlayıcı testler (deformatif) : Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır.
Zorlayıcı olmayan testler (non deformatif): Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir.
Zorlayıcı test teknikleri
Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Zorlayıcı olmayan test teknikleri (non deformatif) : Basınçlı kaba zorlayıcı test tekniklerinin uygulanmasında sakınca görülmesi halinde uygulanırlar.
Gözle muayene testi
Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi)
Manyetik partiküler testi
a. Islak floor ışığı testi
Radyografi testi (gamma ve x-ray)
Ultrasonik testKAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kaynak Türleri: Sanayide kullanılan kaynak türleri
Oksi Asetilen kaynağı,
Oksi-LPG kaynağı,
Elektrik ark kaynağı,
TIG(Tungsten sabit elektrotlu) gaz altı kaynağı,
MIG (Argon gazı), MAG (Karbondioksit gazı) eriyen elektrotlu gaz altı kaynağı.
Toz altı kaynağı,
Direnç nokta kaynağı
Özel Kaynaklar(Elektron ışın, ultrasonik, lazer, plazma)

Kaynakçılıkta kullanılan gazlar: 3 grup altında toplanabilir.
Yanıcı Gazlar: Kullanılan gazlar daha çok 3 çeşittir. Bunlar;
Asetilen (C2H2): Renksiz havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır. Sarımsağa benzer kokusu vardır.
LPG: Temel olarak propan (% 70) ve bütan (%30) karışımından oluşan bir hidrokarbondur.
Havadan ağır bir gazdır. Zehirli olmasa da boğucu gazdır. Hava ile %2-9 oranında karıştırıldığında patlayıcı özellik kazanır.
Hidrojen: Renksiz kokusuz bir gazdır. Tüm elementler arasında en hafifidir. Havadan 15 kez hafiftir.
Çok yanıcı bir gazdır.
Zehirsiz bir gazdır.
Yandığında hiçbir zararlı kimyasal çıkarmaz.
Doğal Gaz: Doğal gaz renksiz, kokusuz, nemsiz ve havadan hafif bir gazdır. Kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılır.
% 95 metandan, gerisi diğer hidrokarbonlardan oluşur.
Zehirli değildir ama boğucu etkisi vardır. Hava ile %5-15 oranında karıştığında patlayıcı özellik kazanır.
Yakıcı Gazlar:
Oksijen O2 gazı kullanılır.Bu gaz havadan biraz ağır, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.
Koruyucu Gazlar: Kaynak arkını havanın zararlı etkilerinden korumak için genellikle 3 çeşit gaz kullanılır.
Argon (Ar): Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Argon havadan ağırdır. Solumak tehlikelidir. Öldürebilir. Yanıcı ve parlayıcı değildir.
Helyum (He): Havadan 4 kez daha hafif bir gazdır. Yanıcı ve parlayıcı değildir. Renksiz ve kokusuzdur.
Karbondioksit (CO2): Renksiz ve kokusuzdur. Yanıcı ve parlayıcı değildir.
Örtülü elektrot ark kaynağı sahip olduğu avantajları nedeniyle metallerin birleştirilmesinde en çok kullanılan kaynak yöntemidir.
GAZ ALTI KAYNAĞI
Gaz altı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir.
Gaz altı Kaynak Çeşitleri:
TIGWIG (Tungsten(wolfram) Inert Gas) TIG kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrot) ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir
MIGMAG (Metal Inert GasMetal Active Gas) kaynağı da aynı kaynak yöntemi olup koruyucu gaz olarak MIG kaynağında Argon, MAG kaynağında CO2 gazı kullanılır.
Bu iki kaynak tekniğinde ergiyen elektrot kullanılır. Piyasada bu kaynaklar arasında fark yoktur.
Gaz altı Kaynak Makineleri ve Ekipmanları:
OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI TOZ ALTI KAYNAĞI

Toz altı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen elektrot (veya elektrotlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir.
Kullanılan Tüplerin Renkleri şu şekildedir. Tüplerin i
Tüpler nizami renklerle birbirinden ayrılırlar.
Asetilen tüpleri: Sarı
Oksijen tüpleri: Mavi
Argon tüpleri: Açık Mavi
Azot tüpleri: Yeşil
Helyum tüpleri: Kahverengi
Yanıcı gaz tüpleri (hidrojen):  Kırmızı
Diğer gazlara ait tüpler (Klor): Gri RAL

Elektrik çarpmalarına karşı tedbirler.
Elektrik çarpmaları daha çok kaynak makinesi boşta iken olmaktadır.
Kaynak yaparken voltaj 20-30 V iken kaynak makinesi boşta çalışırken bu voltaj 65(AC) ila 100 V(DC) arasına çıkmaktadır.
Doğru akım 20-30 V sonra çarpılma hissi vermektedir 30 V (DC) üstü tehlikelidir. Bu değer AC de 50 V ve üzeridir.

Zararlı Işık ve Işınlar:
Genel olarak ışıklar, özelde güneş ışıkları kaynak ışıkları 3 grupta toplanır.
Yakın mor ötesi (Ultraviyole) ışık, b) Görülebilir ışık, c) Yakın kızıl ötesi ( İnfrared ) ışıklar.
Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kılavuzlu Yük: Kılavuzlu yük, hareketinin bütününün konumu sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya fleksibil kılavuz boyunca yapıldığı yüklerdir.
TAMBURLAR:
Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır.
ZİNCİRLER:
Zincirler kullanılmadan önce mutlaka gözle muayeneye tabi tutulmalıdır. Baklalardaki boyuna uzama %5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
Tel halat endüstride yük çekme, yük kaldırma ve kuvvet transmisyonları gibi işlerde kullanılır.
Tel halatların kullanılmasında gerekli tedbirler: Güvenlik kat sayısı en az 5 olmalıdır. KIRIK TELLER
Hareketli halatlarda, bir halat sarımında rastgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel varsa veya 1 kordonda 3 ve daha fazla kırık tel varsa,
Askı veya duran halatlarda, bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa,
Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa,
Hareketli halatlarda, kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi   bir          kırık      belirtisi varsa
halat değiştirilmelidir.
HALAT ÇAPINDA AZALMA
Bir halatın çapı, aşağıdaki değerlerin altına indiyse, halat değiştirilmelidir.
19 mm'ye kadar çaplı halatlarda 1mm.
 22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm
 32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2mm.
Kaldırma ve iletme ekipmanları
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda         tutabilecek güçte olur      ve
bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan
 statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
Kaldırma veveya iletme araçlarının periyodik kontrolleri: 1 Yıl
Muayene ve Deney Metotları
Fiziki (Gözle) Muayene Deneyleri
Şartnamelere Uygunluk Deneyleri
Yük Kaldırma Yeterlilik Deneyleri
A- Statik Yük Deneyleri B- Dinamik Yük Deneyleri C- Kararlılık Deneyleri
Kaldırma aracının kararlılığını kontrol etmek amacı ile yapılır.
Kararlılık Deney Yükünün Hesabı: Pk= 1.25x P + 0.1x Fi= Tasarım Kaldırma Kapasitesi,
Motorlu araç: Genel tanımıyla, ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek hareket veren, yük ve yolcu taşımak amacıyla karayollarında kullanılan makinelere denir. Kullandıkları yakıta göre ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.
İş makinesi:2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki tanıma göre; Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş;
Örneğin; Ekskavatör, dozer, greyder, loder, silindir, skrayper, tünel açma makinesi, asfalt ve beton serme makinesi, kırma-eleme-yıkama makineleri, taş-maden-toprak-curuf taşıyan kamyonlar gibi.
MOTORLU ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLERİNİN BELGELERİ:
Sürücü belgeleri:
A1-A2: Motosiklet kullanıcıları için,
B:Hususi ve binek araç kullanıcıları için,
H:Engelli sürücüler için,
D:Çekici kullananlar için,
G: İş makineleri kullananlar için.
Operatör belgesi: İş makinesi kullanacak olan operatörlere; M.E. Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yetki almış kuruluşlardan, teorik ve uygulamalı sınav sonucu başarılı olanlara verilen belgedir.
Bu belgesi olmayan operatör, ilgili iş makinesini kullanamaz.
G sınıfı sürücü belgesi olanlar operatör belgesi almak için başvurabilir.
Ticari araçlarda yolcu ve yük taşıyan sürücünün, yine M.E. Bakanlığından yetki almış kuruluşlardan alması zorunlu olduğu belgedir. Bu belgelerin tanımları aşağıdaki gibidir.
SRC1: Yurtdışı yolcu taşıması yapan sürücüler için,
SRC2: Yurtiçi yolcu taşıması yapan sürücüler için,
SRC3: Yurtdışı yük taşıyan sürücüler için,
SRC4: Yurtiçi yük taşıyan sürücüler için.
K yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
K1: Şahısların kendi adına yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarıyla il sınırları içinde taşımacılık yapanlara,
K2: Şahısların veya tüzel kişilerin ticari araçlarıyla, kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık yapanlara,
K3: Ev ve Büro taşımacılığı yapanlara verilir.
Kullanacağı iş makinesiyle ilgili Operatör Belgesi olması ve işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kullanacağı iş makinesinin teknik özelliklerinin, bakım aralıklarının ve özenli çalışmanın eğitimi verilmelidir.
İşe başlamadan önce motoru çalıştırarak, motorun ve hidrolik sistemlerin ısınması beklenmelidir.
Motor boşta çalışırken, frenler, hidrolik sistemler, geri ve ileri manevralar kontrol edilmeli, görüş açısına engel bir durum olmamalıdır.
Çalışma yeri meyilli ise 35 derece meyilden fazla olmamalıdır.BAKIM - ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Bakım - Onarım çalışmaları sırasında, depolanmış enerjinin aniden boşalması ile ölümle sonuçlanabilen yaralanmalar olmaktadır.
Bu nedenle, her türlü;
Gibi işlerde (ayrıntıları diğer eğitimlerde anlatılan) güvenlik kurallarına uymak gerekir.

Her türlü bakım - onarım, sökme - takma vb işlerde çalışanların uyması ve uygulaması gereken prosedür ve talimatların olması gerekir. Ör:
Sıcak uçlu işlemler prosedürü
Kısıtlı alanlarda çalışma prosedürü
Forklift bakım prosedürü Prosedürlerin içinde;
Her uygulama için ayrı bir talimat olması gerekir.
Kullanma
Müdahale
Bakım - Onarım, montaj - demontaj vb. şeklinde olmalıdır. (ayrıntıları derste tartışılacaktır.)
Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmayacak ve buralara hiç bir şey depo edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sağlayacak kapılar her zaman kilitli bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar tarafından açılacaktır.
Atölye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulacak veya bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır.
Bakım ve onarım nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde, bu kısımlar paravana veya koruyucularla korunacaktır.
Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri Topraklanacak kısa devre edilecektir.
Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılacaktır. Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olacaktır.
Üzerinde çalışma yapılacak elektrik tesisatının besleme kaynaklarından ayrılması ve topraklanması gerekir.
Bu gibi yerlere gerilim veren devre kesicileri açık durumda kilitlenmedikçe veya çalışılan yere gerilim verilmesi başka bir yolla kesin olarak önlenmedikçe çalışma yapılamaz.

Bu Yönetmelik; 6331 ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
2009104EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını,
İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,
İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,
Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,
Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,
Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanını,
Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi:     Bu Yönetmelikte                belirtilen
iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri,
Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge
İş ekipmanının güvenliğinin
y             ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler          tarafından
kontrolü yapılır,
İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması o Çalışma şeklinde o değişiklikler, o kazalar, o doğal olaylar
o veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır.
Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.
Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar yönetmelikte belirtilmiştir.
Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.
İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.
Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.
Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir.
Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır.
Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur.
Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. y İş ekipmanının kullanım koşulları. y İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar. y Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.
Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.
Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.
İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara,
bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır.
Ayrıca iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. Adı ve soyadı. T.C. kimlik numarası.
Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.
Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
Yetkilendirme, eğitim ve denetim
Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.
Daha önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları süresince geçerlidir.
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz.
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gerekler;
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve
bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz.
Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.
Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur.
İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan
çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur. Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir.
İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanır.
Bu kural, çalışanlar için tehlike oluşturmadığı sürece;
Herhangi bir sebeple iş ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında,
Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, uygulanır.
Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişiklikler için uygulanmaz.
Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunur.
Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunur.
İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması gerekir.
İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.
İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur.
Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır.
Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır.
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.
Koruyucular ve koruma donanımı;
 Sağlam yapıda olur,
İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur
Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur, Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır.
İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.
İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir.
Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanır.
Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir.
Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı;
Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olur veya
Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan çalışanın etrafında yeterli açıklık bulunur veya  Aynı etkiyi sağlayacak başka koruyucu yapı veya sistem bulunur.
Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez.
 İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur.
Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;
Sürücü için kabin bulunur veya Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya
Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya
Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur.
Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlar:
Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunur.
Aynı anda            hareket eden       birden fazla elemanı bulunan       iş ekipmanında bu
elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınır.
İş ekipmanında frenleme ve durdurma donanımı bulunur.
Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunur.
Sürücünün           görüş alanının    kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin           sağlanması için
görüş alanını iyileştirecek uygun yardımcı araçlar kullanılır.
Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve çalışanların güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunur. Çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunur. Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olması gerekir.
Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olur, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınır.
Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;
Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir,
makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunur.
Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenir.
İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları,      amacı dışında
kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir.
Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;
Çalışanlara çarpması,
Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,
İstem dışı kurtulması, riskini azaltacak şekilde tesis edilir.
Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;
Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenir,
Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir,
Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenir,
Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanır.
Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir.
Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler
Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir.
Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır.
Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler
Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır.
Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
Çalışanlar           yük kaldırmak   için         tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın
kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.
Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır.
Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez.
Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır.
Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı
Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler alınır.
Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler
El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.
Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.
Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınır.
Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmaz.
Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur.
Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz.
Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı;
 yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri yüksek teknikeri;
gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır.
kurulması,sökülmesiüzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri yüksek teknikeri;tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altındave bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır.
İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik, Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,

İskelelerin taşıyabileceği yükler,
İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.

Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler
Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur.
Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir.

BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.
Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir.
Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene için kullanım dışı bırakılır.
Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır.
Muayeneler; haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır.
İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır.
Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır.
Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.
İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur:
işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi
ve benzeri),
periyodik kontrol tarihi,
normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.
periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının  adı, markası, modeli, imal yılı,
ekipmanın seri numarası, konumu,
kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.
İlgili standart numarası ve adı,
Periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.
Yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, verilen
iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir.
İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.
Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.
Periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak,
Bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişininkişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır.


Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...