Ana içeriğe atla

Kayıtlar

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İSG KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmelik, aşağıda belirtilen kisisel koruyucu donanımları KAPSAMAZ. y Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar, y Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman, y Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular, y Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, y Spor ekipmanı, y Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, y Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar. DİREKTİF 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey        Direktifi 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey        Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. Kisisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan,           sağlık ve güvenliği etkile

ARCH BOX