Mimari Tasarım Yöntemleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mimari Tasarım Yöntemleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Mayıs 2020 Salı

Mimari Tasarım Yöntemleri


Tümden Gelim Yöntemi

Bir ürünün nasıl tasarlanacağı yada nasıl görüneceği konusunda genel kuralları belirledikten hatta ön tasarımı yaptıktan sonra parçalarının tasarlanmasına çalışmaktır.


A) Doğada varolan canlı ve cansız varlıkların şekillerini mimari açıdan bir bütün olarak alıp, bu bütüne uygun parçaların tasarlanması.

Tasvir edici ve benzetme yöntemiyle elde edilen tasarımı bir bütün olarak ele alıp parçalarının tasarlanması.


B) Kabul görmüş bir geometri yada forma göre parçaların tasarlanmasıdır. Kare, daire, üçgen, küp, küre, piramit vb geometrik şekillerin bütün olarak kabul edilmesi ve parçalarının bu bütüne göre tasarlanması.

C) Özgün bir tasarım sonucu ortaya konan ürünün bir bütün olarak kabul edip ve bu bütünün parçalarının bütüne göre tasarlanması.

Bauhaus - Fukuoka

Palladium Residence

Melnikov House

İKONİK YÖNTEM

Tüme Varım

Home Insturance Building

Richard Rogers,Millenium Dome

Tümevarım, gözlenen tek tek olgulardan yola çıkarak genel yargılara ulaşmaktır. Başka bir deyişle tümevarım özelden genele giden bir akıl yürütme türüdür.Tümevarımda  form bulma söz konusudur.

Oransal Yöntem

Eyfel Kulesi

İKONİK YÖNTEM

Oran, bir parçanın hem öteki parçalarla hem de bütünle kurduğu harmonik ilişkiyi belirtir.Bu ilişki sadece bir büyüklük ilişkisi değil, bir nicelik yada derece ilişkisi de olabilir.Tasarımcı, nesnelerin oranlarını belirlerken genellikle bir seçenekler yelpazesine sahiptir.

ORANLAMA KURAMLARI:

  • Altın oran
  • Klasik sütun düzenleri
  • Rönesans kuramları
  • Modülor
  • Ken
  • Antropometri
  • Ölçek

Yaşlılar Evi

Analoji

Mimarlıkta kullanılan çizim ve maketler ikonik modeller olarak sınıflandırılır.

İkonik modeller gösterilmek istenen ve bir özelliği aynı özelliği kullanarak gösterirmektedir.

Örneğin maketteki dolu ve boş yüzeyler binadaki kapalı ve açık yüzeyleri gösterir. Çizimdeki çizgiler binadaki çizgileri gösterir.

Sonuçta model gösterdiği şeye benzer fakat ölçeği farklı olur.

Fotoğrafta ikonik bir modeldir.

Mimari Tasarım Yöntemleri

Metafor Yöntemi

1) İkonik Yöntem

2) Metafor Yöntemi

3) Analoji Yöntemi

4) Oransal Yöntem

5) Tüme Varım Yöntemi

6) Tümden Gelim Yöntemi


İkonik yaklaşımlarda dikkat edilecek konu, alınacak görsel benzeşim modelinin yüklenilen mimari göreve uygunluğu veya başka bir deyişle yeni yapılacak tasarıma adaptasyonudur.

Mimarlık, tasarım ve reklam dünyası metaforlarla çalışır; yani kendi ürününü gerekçelendirmek için bir şeyler başka bir şeylere benzetilir, farklı alanlardan kavramlar alınır, çaprazlanır, çarpıtılır, yeni ve melez kavramlar ve anlamlar üretilir.

Analoji Yöntemi

  • Analoji yöntemi, iki nesne arasında benzerlikler kurmaya dayalı bir yaklaşımdır.Bilinen,tanınan bir olgu yada biçimden hareketle yeni biçimler üretmektir.
  • Yaşam alanının temel unsurları; yeryüzü, gökyüzü ile insan varlığının arasında varlık kazanır. Mimari formda ve mimarlık kuramında doğa her zaman ilham kaynağı olmuştur.

  • KAYNAK : https://prezi.com/epiv23xsenwx/mimari-tasarm-yontemleri/

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...