Kayıtlar

Organizasyon nedir? etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Organizasyon Nedir?

Resim
Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/organizasyon-nedir   Mevcut iş sistemi çok karmaşıktır. Rekabetçi iş dünyasında kalmak için verimli bir şekilde çalışma en önemli unsurlardan biridir. Bunun için işletmelerin kendilerine en uygun ve nitelikleri en üst seviyede olan adayları seçmeleri ve uygun pozisyonlarda kullanmaları gerekir. Her şeyden önce çeşitli faaliyetler farklı işlevler altında gruplandırılmalıdır.   Yetki ve sorumluluk çeşitli düzeylerde olmalıdır.   İşletmedeki karlılığın artması için her bir birim verimli bir şekilde yürütülmeli ve farklı faaliyetlerin koordine edilmesi için çaba gösterilmelidir.