Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Strüktür sistemleri nelerdir? etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Strüktür sistemleri nelerdir?

  Strüktür sistemleri nelerdir? Strüktür  ( İç Yapı ) Eş formların ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde tekrarlanmasından  strüktür  doğar. Başka bir deyişle  strüktür , birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan  sistemler  bütünüdür. Herhangi bir objenin iç yapısal dokusu anlamındadır. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/139883/mod_resource/content/1/4.%20hafta-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf#:~:text=Str%C3%BCkt%C3%BCr%20(%20%C4%B0%C3%A7%20Yap%C4%B1%20),objenin%20i%C3%A7%20yap%C4%B1sal%20dokusu%20anlam%C4%B1ndad%C4%B1r.

ARCH BOX