Ana içeriğe atla

Kayıtlar

TEZHİP NEDİR etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

TEZHİP NEDİR, NASIL YAPILIR ?

Başta  kültürel etkileşimler ,  sosyoekonomik nedenler  ve sanata, sanatçıya bakış açısı gibi temel faktörlerin etkisinde  birçok farklı üslup ve tarzlarda ortaya çıkan  ve  kelime anlamı itibariyle ‘altınlamak’  anlamına gelen  tezhip sanatı , belirli ölçülerle resmedilen İslami yazılar yani  hüsn-i hat sanatıyla  paralel olarak gelişmiş olup,  el yazması kitapların giriş , yazı içi ve hatime bölümlerinde kullanılan ve Turfan kazıları ile  Türkler’deki gelişiminin Uygur Türkleri’ne kadar dayandığı  tespit edilen bir tezyini sanattır. Tezhip sanatı, Hüsn-i Hat ile paralel olarak gelişen bir süsleme sanatıdır. Tezyinat ; bir nesnenin estetik görünüm kazandırılması amacıyla çeşitli teknikler kullanılarak güzelleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Tezhip Nedir ? Bir önceki paragrafta yaptığımız detaylı tanımdan da görüleceği üzere tezhip bir süslüme sanatıdır ve bu süsleme sanatının kökenleri oldukça eskiye dayanır. 12. ve 13. yy.’larda Selçuklu Devleti  eserlerinde karşılaştığımız  tezhip

ARCH BOX