Ana içeriğe atla

Kayıtlar

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Çalışma hayatının denetiminden sorumlu iş müfettişleri Bakanlığın İş Teftiş Kurulu Başkanlığı birimine bağlı olarak görev yaparlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM) Sosyal Güvenlik Kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM); İSG konularında mevzuat çalışması yapmak öncelikli görevleri arasındadır İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK); İSG konularında işyerlerinde denetim yapmak öncelikli görevleri arasındadır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM); İSG konularında eğitim yapmak öncelikli görevleri arasındadır İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM); İSG konularında ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak öncelikli görevleri arasındadır İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevlerindendir; İSG konularında mevzuat çalışması yapmak Ulusal polit

ARCH BOX