ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Nisan 2020 Salı

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARÇalışma hayatının denetiminden sorumlu iş müfettişleri Bakanlığın İş Teftiş Kurulu Başkanlığı birimine bağlı olarak görev yaparlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır;
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)
Sosyal Güvenlik Kurumu
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM); İSG konularında mevzuat çalışması yapmak öncelikli görevleri arasındadır
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK); İSG konularında işyerlerinde denetim yapmak öncelikli görevleri arasındadır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM); İSG konularında eğitim yapmak öncelikli görevleri arasındadır
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM); İSG konularında ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak öncelikli görevleri arasındadır
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevlerindendir;
İSG konularında mevzuat çalışması yapmak
Ulusal politikalarını belirlemek ve İSG programları hazırlama
Kişisel koruyucuların imalatını yapacak olan kişi ya da kuruluşlara yetki vermek
İş Teftiş kurumunun görevlerindendir;
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek
İş Teftişi ile ilgili olarak istatistik tutmak
Denetlemelerde Uygunsuz bir durum gördüklerinde görev bölgelerinde işe el koyma
"Herkesin, çalışma, mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır." İlkesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer almaktadır
ILO'nun temel stratejik hedefleri;
Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak,
Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.
Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak,
Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek
Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919 yılında kurulmuştur ve Türkiye de 1932 yılında üye olmuştur.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çok sayıda sözleşme hazırlanmış ve Ülkemiz de bunları imzalamıştır. "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme" 155 sayılı sözleşmedir.(Çok önemli)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çok sayıda sözleşme hazırlanmış ve Ülkemiz de bunları imzalamıştır. "İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme" 161 sayılı sözleşmedir. (Çok önemli)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun üye ülkenin temsiliyetinde üçlü yapısında aşağıdakiler vardır;
İşveren temsilcisi (1 kişi)
İşçi temsilcisi (1 kişi)
Hükümet temsilcisi (2 kişi)
182 sayılı ILO sözleşmesine göre; "Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye ülke acil bir sorun olarak en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin önlemleri alır"
CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) Birleşmiş Milletler sözleşmesidir
81 sayılı ILO sözleşmesi; "İş Denetiminin" uluslararası dayanağını oluşturur
59 sayılı ILO Sözleşmesine göre en küçük çalışma yaşı 15 olarak belirlenmiştir
59 sayılı ILO sözleşmesine göre 18 yaşın altındaki çalışanlara; "Genç çalışan" denir
182 sayılı ILO Sözleşmesine göre en çocuk ifadesi 18 yaş ve altı için kullanılmalıdır
187 Sayılı ILO Sözleşmesi İSG geliştirme çerçeve sözleşmesi (Çok önemli)
"CE" Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına gelir
İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu sürekli iş görmezlik geliri bağlanabilmesi için çalışanın meslekte kazanma gücü kayı oranı en az % 10 olmalıdır
ILO Daimi toplantılarından olan Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkeler 4 delege ile temsil edilir
Türkiye'nin imzaladığı "İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi" 187 sayılı ILO sözleşmesidir.

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...