Şantiyede Senden Neler Bekleniyor?Konumuz inşaat olduğundan elbette ki; işimiz bize verilen bir projeyi hayata geçirmek.Yani bina ise kullanılabilecek; tesis yada yol, baraj,köprüvb. ise işlevini yapabilecek hale getirmek.Ama nasıl, hangi koşullarla?Aslında bunun cevabı çok basittir; üç satırda özetlenebilir.Ancak bunu okullarda kimse öğretmediği gibi, yeni işe giren bir mimara da kimse anlatmaz.Nedir onlar?Kendisine verilen bir işi (sözleşme esasları ve fenni kaidelere tümüyle uymak koşuluyla):


1- Süresi içinde,
2- Karlı ve de 
3- Kaliteli 
olarak tamamlayıp teslim etmek.

Aslında bu üç esas arasında bir sıralama yapmak pek de olanaklı değil, gerekli de değil.Üçü de kendine göre önemli.Ancak biraz düşünülürse hemen görülecektir ki, üçü de kara odaklı.Öyle ya, bir üstencinin(:müteahhit) genel amacı kar etmek değil midir?Bu durumda, sıralamada karlılık öe geçiyor gibi.

Öte yandan bir üstenci sözleşme gereği işini sözleşmesindeki süre sonunda bitirmek durumunda.Yoksa para cezası var.Süre  , öndeki yerini koruyor.

Üçüncü sıradaki kaliteye gelince...Yazık ki ülkemizde kalite hala yeterince değerlendirilemiyor.Kalite bili
ncimiz yetersiz.Ne var ki son yıllarda müteahhitlerimiz dünyaya açılınca, dış ülkelerde iş almada kalitenin ne derece önemli olduğunun farkına vardılar ve çok da kaliteli  işler yapmaya başladılar.Ne olacak şimdi?Kaliteyi mi en başa alacağız?En iyisi biz yukarıdaki sıralamaya göre devam edelim.

Devamı için:

Kaynak: ŞANTİYE YÖNETİMİ-4.baskı s54-Firuzan Baytop -YEM Yayın

Bu blogdaki popüler yayınlar

ÇTS-1 Taşıyıcı Sistemler Ders Notları

Mantua Kağıt Fabrikası İtalya

Orly Uçak Hangarı , Fransa