Ana içeriğe atla

Kayıtlar

İSG Özet - KİMYASALLAR RİSK ETMENLERİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İSG Özet - KİMYASALLAR RİSK ETMENLERİ

Kimyasal madde; "Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlar" Alerjik madde; "Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler" Alevlenir madde; "Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeler" Genel olarak parlama sıcaklığı 38 0 C altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir . Biyolojik sınır değeri;      "Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırı" Çok kolay alevlenir madde; " 0°C'den düşük parlama noktası ve 35°C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basın

ARCH BOX