20.yüzyıl kenti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
20.yüzyıl kenti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Mayıs 2020 Pazar

20. Yüzyıl Kenti ve Arşiv


20. Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce (Ayten Alkan, Bülent Duru)

https://drive.google.com/open?id=0B-65HTPGDixVVE4tMlYtTlVVRE0

*

Kentsel Yerleşimlerin Tarihi (Paul K. Hatt, Albert J. Reiss)

https://drive.google.com/open?id=0B-65HTPGDixVYkNYUlRlOUtYdTA

*

Sanayi Öncesi Kenti (Gideon Sjoberg)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVZ2ZXSEFiQ0c4dDQ

*

Kentin Doğası (Chauncy D. Harris, Edward L. Ullman)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVZXp2SDJIeVl4cnM

*

Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme (Louis Wirth)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVNnBTNmg4R25lVjQ

*

Yirminci Yüzyılda Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright ve Le Corbusier (Robert Fishman)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVclp1LVJQT3lwczg

*

Kentsel Yaşam Sosyolojisi: 1946-1956 (Paul K. Hatt, Albert J. Reiss)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVZGE3OFA2RGdyVGM

*

Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı (David Harvey)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVaG1zRWdSOV9UTk0

*

Sovyet Kentinde Planlama ve Karar Alma Süreci: Rant, Toprak ve Kent Biçimi (Thomas A. Reiner, Robert H. Wilson)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVVF90WmhRWC05REE

*

Sosyal Adalet, Postmodernizm ve Şehir (David Harvey)

https://drive.google.com/open?id=0B-65HTPGDixVUmZOdmhxTXk4dkE

*

Kentte Kadınlar (Suzanne Mackenzie)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVZzV4Sk10N3FHN1U

*

Postmetropolis Üzerine Altı Söylem (Edward W. Soja)

https://drive.google.com/file/d/0B-65HTPGDixVaEkyRVVGQVl4bkU


Kaynak:Birikenler Arşiv - Ayten Alkan

https://aytenalkan.com/2017/07/14/20-yuzyil-kenti/

Kentsel Kimlik ve Ortaklaşa Davranış

Kentli birey, geniş ölçüde, ekonomik,siyasal, eğitimsel, dinsel ya da kültürel alanlardaki gönüllü örgütlerin etkinlikleri sayesinde, kişiliğini ifade eder, geliştirir, statü kazanır ve uğraş alanını oluşturan eylemleri sürdürebilir.Oldukça farklı işlevleri olan örgütsel yapının, kendisine bağlı olan kişilerin uyumunu ve ruhsal dengesini kendi başına sağlamadığı sonucu rahatlıkla çıkarılabilir.:Bu koşullarda kişisel düzenin bozulması, ruhsal dengesizlik, intihar,kabahat , suç, bozulma ve düzensizliğin, kentsel yaşamda kırsal yaşamda olduğundan daha belirgin olması beklenir.Bu durum, şimdiye kadar elde edilen karşılaştırılabilir göstergelerle doğrulanabilir, ama söz konusu olgunun altında yatan düzeneği anlayabilmek için daha ileri çözümlemelerin yapılması gerekir.

Pek çok grubun kentte çok zor olan şeyi, yani teker teker çok sayıda, ayrılmıiş ve farklılaştırılmış insanı kendisine çekmeyi amaçlamasından ve bireyin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin örgütlerce ortak bir amaca ulaşmak için desteklenmesinden, kentte toplumsal denetimin genel olarak, biçimsel bir biçimde örgütlenmiş gruplar aracılığıyla uygulandığı sonucu çıkarılabilir.

Kentteki büyük insan yığınları, iletşim araçlarının denetimini ellerinde tutarak sahne arkasında görünmez bir biçimde ya da çok uzakta çalışan insanların yönlendirdiği simgelerin ve basmakalıp sözlerin etkisi altındadır.

Ekonomik, siyasal ya da kültürel alanda kendi kendini yönetimin, bu koşullar altında yalnızca mecazi anlamda  kullanıldığı ya da en iyi olasılıkla, baskı gruplartının istikrarlı olmayan dengesine bağlı olduğu söylenebilir.Var olduğu biçimiyle akrabalık bağları güçlü olmadığı için yapay akrabalıklar  yaratılır.Toplumsal dayanışma bölgesel temelden uzaklaştığından yapay ilgi birimlerine yönelinir.

Bu arada, bir topluluk olarak kent, belirli bir merkezi  ve belirli olmayan artbölgesi olan bir bölge temelinde etkili olan zayıf, bölünmüş ilişkiler dizisine ve şimdki yerinin çok ötesinde, dünya çapında bir iş bölümüne dönüşür.

Birbiriyle karşılıklı etkileşim halindeki insanların sayısı ne kadar fazla olursa iletişimin düzeyi o kadar düşer ve en alt temel düzeyde yani ortak varsayılan ya da herkesi ilgilendiren şeylerin temelinde iletişimi sürdürme eğilimi de o kadar fazla olur.

Modern uygarlıkla birlikte iletişim dizgesindeki, üretimdeki ve dağıtım teknolojisindeki ilerlemeleri, bir yaşam biçimi olarak kentlileşmenin gelecekteki gelişimine yön vericek belirtiler olarak görmeliyiz...


Devamı için

Kaynak:20.YÜZYIL KENTİ -Derleme ve Çeviiri-Louis Wirth s104-İMGE

Orly Uçak Hangarı , Fransa

  Mühendis : Eugene Freyssinet Yapım yılı : 1916-1923  1923 yılında tamamlanan 85m açıklıkta , 300 m uzunlukta ve 56 m yükseklikteki bu bet...