Ana içeriğe atla

Kayıtlar

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmelik; Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsarTürk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir. Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun İçişleri Bakanlığı T eşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 180 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yangın Ekipleri Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konut binaları içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede içinde 200'den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. Söndürme ekibi, en az 3 kişi s Kurtarma ekibi, en az 3 kişi s Koruma ekibi, en az 2 kişi s İlk yardım ekib

ARCH BOX