Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kentsel Kimlik ve Ortaklaşa Davranış etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kentsel Kimlik ve Ortaklaşa Davranış

Kentli birey, geniş ölçüde, ekonomik,siyasal, eğitimsel, dinsel ya da kültürel alanlardaki gönüllü örgütlerin etkinlikleri sayesinde, kişiliğini ifade eder, geliştirir, statü kazanır ve uğraş alanını oluşturan eylemleri sürdürebilir.Oldukça farklı işlevleri olan örgütsel yapının, kendisine bağlı olan kişilerin uyumunu ve ruhsal dengesini kendi başına sağlamadığı sonucu rahatlıkla çıkarılabilir.:Bu koşullarda kişisel düzenin bozulması, ruhsal dengesizlik, intihar,kabahat , suç, bozulma ve düzensizliğin, kentsel yaşamda kırsal yaşamda olduğundan daha belirgin olması beklenir.Bu durum, şimdiye kadar elde edilen karşılaştırılabilir göstergelerle doğrulanabilir, ama söz konusu olgunun altında yatan düzeneği anlayabilmek için daha ileri çözümlemelerin yapılması gerekir. Pek çok grubun kentte çok zor olan şeyi, yani teker teker çok sayıda, ayrılmıiş ve farklılaştırılmış insanı kendisine çekmeyi amaçlamasından ve bireyin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin örgütlerce ortak bir amaca ulaşmak içi

ARCH BOX