Kayıtlar

Mayıs, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

20. Yüzyıl Kenti ve Arşiv

Resim

Kentsel Kimlik ve Ortaklaşa Davranış

Resim
Kentli birey, geniş ölçüde, ekonomik,siyasal, eğitimsel, dinsel ya da kültürel alanlardaki gönüllü örgütlerin etkinlikleri sayesinde, kişiliğini ifade eder, geliştirir, statü kazanır ve uğraş alanını oluşturan eylemleri sürdürebilir.Oldukça farklı işlevleri olan örgütsel yapının, kendisine bağlı olan kişilerin uyumunu ve ruhsal dengesini kendi başına sağlamadığı sonucu rahatlıkla çıkarılabilir.:Bu koşullarda kişisel düzenin bozulması, ruhsal dengesizlik, intihar,kabahat , suç, bozulma ve düzensizliğin, kentsel yaşamda kırsal yaşamda olduğundan daha belirgin olması beklenir.Bu durum, şimdiye kadar elde edilen karşılaştırılabilir göstergelerle doğrulanabilir, ama söz konusu olgunun altında yatan düzeneği anlayabilmek için daha ileri çözümlemelerin yapılması gerekir. Pek çok grubun kentte çok zor olan şeyi, yani teker teker çok sayıda, ayrılmıiş ve farklılaştırılmış insanı kendisine çekmeyi amaçlamasından ve bireyin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin örgütlerce ortak bir amaca ulaşm

Şantiyede Senden Neler Bekleniyor?

Resim
Konumuz inşaat olduğundan elbette ki; işimiz bize verilen bir projeyi hayata geçirmek.Yani bina ise kullanılabilecek; tesis yada yol, baraj,köprüvb. ise işlevini yapabilecek hale getirmek.Ama nasıl, hangi koşullarla?Aslında bunun cevabı çok basittir; üç satırda özetlenebilir.Ancak bunu okullarda kimse öğretmediği gibi, yeni işe giren bir mimara da kimse anlatmaz.Nedir onlar?Kendisine verilen bir işi (sözleşme esasları ve fenni kaidelere tümüyle uymak koşuluyla):

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Resim
Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/sosyal-sorumluluk-nedir Kendi hayat kalitenizi yükseltmeyi düşündüğünüz kadar başkalarının da hayatlarına dokunmayı ve güzelleştirmeyi denediniz mi? Dünya sorunları üzerine düşünmek, ülke ve toplum sorunları üzerine düşünerek harekete geçiyorsanız tebrikler, sosyal sorumluluk ile ilgili çalışmalara başlamışsınız demektir. Sosyal sorumluluk, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektörün bir amaç etrafında toplanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir.  Kişisel çıkarların ve kar amacının dışında insanlık adına güzel şeylerin yapılması ve yapılmasına destek olmak, toplumsal faydayı gözeterek hareket etmektir. Toplum olarak çözüm üretilmesinde, adaletin sağlanması, iyileştirilmesinde öncelik verilen sosyal sorumluluk projeleri eğitim, sağlık, çevre sorunları olarak düşünebilirsiniz.

MIMARLIK

Resim
Adim adim Mimarlik [Tavsiye Isteyene] -Mimarlik matematik ve sanat yetkinligidir.Idealleri olanlar ve cocuklugundan beri farkinda olup veya olmayip yasam sekli haline gelmis bireyler icin sinirsiz bir dunyadir.Bu dunyada cizgide ,hayalde,somut bir sonucta bir uretim ve tasarim hatta imkanlar dahilindeki yansimasidir…

Mimari Tasarım Nedir? Yaratıcı Bir Mimari Nasıl Tasarlanır?

Resim
1. Mimari Tasarım Nedir? Mimari Tasarım  geri bildirimlerle ilerleyen, birçok etken ile ilişkili, tekrarlı bir tasarım sürecidir. Tasarım ile ilgili problemlerin çözüm sistemidir. Her  mimari tasarım , problemin, içeriğin, bağlamın ve problem üzerinde çalışanların varlığıyla kendine özgü ve tektir. Dolayısıyla her  mimari tasarım  süreci de birbirinden farklı olarak gelişmekte ve sonuçlanmaktadır. Mimari tasarım  uygulanabilirliğinin yanısıra, estetiklik, ekonomiklik ve birçok farklı problemin çözümlerinin bir arada değerlendirildiği oldukça karmaşık süreçlerin birleşimi sonucu ortaya çıkar. Mimarlık eğitiminde edinilen tasarım bilgisi ve bu bilgilerin zamanla deneyim ve yetenekle geliştirilmesiyle bu süreçler mimarların hayatı boyunca dinamik bir şekilde ilerler. Mimari tasarımlar ın ortaya çıkış sürecinin kesin, önceden tahmin edilen, sistematik ve matematiksel özellikleri olduğu kadar belirsiz, kendiliğinden gelişen, karmaşık ve sezgisel özelliklere de sahiptir. Mimari tasarımda  ik

Mimari de GECIRGEN SINIRLAR

Resim
Kaynak: https://www.arkitera.com/haber/gecirgen-sinirlar/ Bu yıl "Geleceği Düşünmek" temasıyla üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali'nde Salon Architects'in "Soft Boundaries/Geçirgen Sınır" başlıklı çalışması sergileniyor. Alper Derinboğaz ve Selçuk Kişmir tarafından üretilen proje, günümüzde belirginleşen “sınır” kavramının kentsel tasarım alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini inceliyor ve “geçirgen sınırlar” nitelemesini kullanarak sınır hattındaki çözülme ve geçirgenliği soyutlayan rölyeflerle alternatif tasarım biçimleri önermeyi amaçlıyor. Ekip projesini şöyle anlatıyor: Sınırda inşa etmek noktasından yola çıkan sergi teması dünya üzerinde farklı kentlerin sınır ve sınırsızlık durumlarını; doğal, tarihi, ekonomik veya politik nedenlerle oluşmuş ya da ‘tasar’lanmış sınırlarını ortaya koyacak çeşitli doku soyutlamaları ile okumalar ve stratejiler üzerinden sorguluyor. İşler, “geçirgen sınırlar” olarak nitelediğimiz çözü

Mimarlığı Tanımlayan Kavram: Sınır

Resim
Kaynak: http://www.dusunuyorumdergisi.com/mimarligi-tanimlayan-kavram-sinir/ Sınırlar; fiziksel, kültürel, sosyal kurguların şekillendirdiği çevre içerisinde varlığını sürdürmekte olan insanları ayıran veya onları bir yer içinde tutmak için çevreleyen, ilişkilerini düzenleyen öğelerdir. Günümüzde, bu öğeler, fiziksel şekillenmeler gösterebilirken, tamamen soyut, gözle görünmeyen şekillerde de ifadesini bulabilen, kurallarla belirlenen bir hal almaktadır. Sınırlar, bütünün farklı iki alanını ayırmakta olan bir kavram olarak kritik bir noktada yer almakta, bu anlamda, bir tarafındakinin diğerleriyle karşılaştığı yer olma özelliği bakımından, gerçekte ayırandan çok, ilişkilerin ve farklılıkların oluşturduğu dinamik arakesitlerdir. Bu durumda, Simmel’in “Sınır, sınırsızın sınırlıya değmesidir” şeklindeki yorumunu da, sınırı bir “buluşma noktası” şeklinde açıklar. (Dedeoğlu) ‘Sınır’ kavramı, sözlük anlamına göre öncelikle; iki komşu devletin topraklarını veya il, ilçe, köy ya da ki

Organizasyon Nedir?

Resim
Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/organizasyon-nedir   Mevcut iş sistemi çok karmaşıktır. Rekabetçi iş dünyasında kalmak için verimli bir şekilde çalışma en önemli unsurlardan biridir. Bunun için işletmelerin kendilerine en uygun ve nitelikleri en üst seviyede olan adayları seçmeleri ve uygun pozisyonlarda kullanmaları gerekir. Her şeyden önce çeşitli faaliyetler farklı işlevler altında gruplandırılmalıdır.   Yetki ve sorumluluk çeşitli düzeylerde olmalıdır.   İşletmedeki karlılığın artması için her bir birim verimli bir şekilde yürütülmeli ve farklı faaliyetlerin koordine edilmesi için çaba gösterilmelidir.

Mimarların Tasarım Sürecindeki Rolü Nedir?

Resim
Kaynak: https://blog.burotime.com/mimarlarin-tasarim-surecindeki-rolu-nedir/ Birçok meslek grubunun bir arada çalışması ile ortaya çıkan mimari projelerin hayata geçmesi uzun ve komplike bir süreçtir. Mimarın ilk çizgiyi atmasıyla başlayan  projelendirme süreci  birçok teknik çalışmayı da beraberinde getirir. Mimarın sorumluluğu projenin yalnızca tasarım aşamasından ibaret değildir. Aslında bir nevi proje yönetimi görevi de üstlenen mimarlar, projeye dair her aşamada birlikte çalışılan diğer meslek grubu üyelerinin arasındaki koordinasyondan da sorumludur.  Diğer bir deyişle, mimari tasarım eş zamanlı mühendislik anlayışıyla yürütülmelidir.  Eksiksiz bir proje ancak uyumlu bir çalışma süreciyle tamamlanabilir.

Turk ucgeni nedir?

Resim
Kare bir alt mekân üzerine kubbe­nin oturtulabilmesi için yapılan geçiş öğesi. “Stupa”  denen Asya ve Budizme özgü kubbeli tapınaklarda duvar ile kubbe arasındaki bağlantıyı sağlamak için üçgenler kullanılmıştır.  Daha sonraları Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kullanılan bu üçgenler “Türk üçgeni” olarak adlandırılmıştır. Kare bir alt mekân üzerine kubbe­nin oturtulabilmesi için yapılan bu mimari geçiş öğesine; pandantif, tromp (tonoz bingi) ya da Türk üçgeni de denilir.  Kare mekanlı bir tabanı kubbe ile kapatmak için kullanılan bir mimari tekniktir.

Sitenizi arama motorlarina ucretsiz kayit etme!

Resim
Googleda Yuksel  sizleri arama motoru kayıt derdinden kurtarmak için sizler icin arama motorlarına otomatik kayıt sitelerini asagıya listeledi.

Tasarım Nedir?

Resim
  Tasarım, bir planın ya da nesnenin, inşa sürecindeki mimari ve mühendislik çizimlerinin meydana getirilmesine denir. Hem fiil hem isim olarak kullanılan “tasarlamak” yeni bir ürün ya da obje için plan yaratma ve geliştirme sürecini tanımlar. TASARIM İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılan tasarım kelimesi, aslen Latince kökenlidir. Farklı tanımlara sahiptir. Örneğin: Algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Önemli özelliklere dikkat çeken tasarımın nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi yoktur. Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur. Tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması sürecindeki çalışmaları kapsamaktadır. Tasarım, bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma, tasavvur etmedir. Bilgisayar alanında ise araştırma büroların

Eleştirel Düşünme Eleştiriye Karşı-Kritik ve Analitik Dusunme

Resim
Psikoloji 100-130 yıllık geçmişi ile mütemadiyen insanın davranışı ve zihinsel süreçleri altında yatan nedenleri anlamaya çalışmıştır. Hala cevabı bulunamamış pek çok soru olmakla birlikte, psikolojinin farklı alt dallarında araştırmaya, merak etmeye, yeni sorular sormaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada klinik psikoloji alt dalında, modern tıbbın da benimsediği beden, zihin ve ruhsallık bir bütündür, insan ancak böyle bir model ile tam olarak anlaşılabilir bakışı hakim olmuş, insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğu düşüncesi yaygın olarak kabul görmüştür. Buna göre bir davranış ya da zihinsel süreç üzerinde biyolojik yatkınlıklar, aile ve sosyal çevre, toplumsal değerler, eğitim, kişilik özellikleri, ilişkiler ve geçmiş yaşantılar ayrı ayrı ve bir arada etkileşerek pay sahibidir. Dolayısıyla insan karmaşık bir yapı ve pek çok denklem ile anlaşılması kolay olmayan bir varlıktır ve bir davranışı anlamak için bazen sadece incelikli ve detaylı bir analiz faydalı olabilir.

Sosyal Sorumluluk Nedir, Sosyal Sorumluluğun Faydaları Nelerdir?

Resim
Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/sosyal-sorumluluk-nedir Kendi hayat kalitenizi yükseltmeyi düşündüğünüz kadar başkalarının da hayatlarına dokunmayı ve güzelleştirmeyi denediniz mi? Dünya sorunları üzerine düşünmek, ülke ve toplum sorunları üzerine düşünerek harekete geçiyorsanız tebrikler, sosyal sorumluluk ile ilgili çalışmalara başlamışsınız demektir. Sosyal sorumluluk, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektörün bir amaç etrafında toplanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir.  Kişisel çıkarların ve kar amacının dışında insanlık adına güzel şeylerin yapılması ve yapılmasına destek olmak, toplumsal faydayı gözeterek hareket etmektir. Toplum olarak çözüm üretilmesinde, adaletin sağlanması, iyileştirilmesinde öncelik verilen sosyal sorumluluk projeleri eğitim, sağlık, çevre sorunları olarak düşünebilirsiniz. Sosyal sorumluluğun faydaları; Toplumsal yaşamın sürdürülebilir olmasının sağlanması, Kişilere  sorumluluk  duygusu aşılaması, İhtiyaç sahiplerinin maddi ve

AutoCAD’de Programlama İmkanları

Resim
Kaynak: https://m.cizimokulu.com/page.php?id=150&baslik=autocad8217de-programlama-imkanlari AutoCAD’de çizimi hızlandıran ve kolaylaştıran makrolar mevcuttur. Bunlarla çeşitli bloklardan oluşan kütüphaneler hazırlayabilir ve bunları çizimlerinizde kullanabilirsiniz.    Çizimi hızlandıran bu tip komut ve blokların yanında, rutin bazı tasarlama hesaplarının da bilgisayara yaptırma imkanları vardır. Bu sayede parametrik tasarlama ve otomatik çizim yapmak mümkün olur. AutoCAD ‘de Parametrik tasarım için iki ana yol mevcuttur.

AutoCAD Script Kullanımı

Resim
AutoCAD, sık sık yaptığınız seri işlemler için işlemleri otomatik olarak yapacak imkanlar sunar. Bunlar: AutoCAD script,  VBA  makro,  AutoLisp , AutoCAD makro. Sık sık yaptığınız seri işlemleri tekrarlıyorsanız bu yollardan birini kullanmanız çalışma hızınızı arttıracaktır. Bu yazımda AutoCAD script kullanımını açıklayacağım. AutoCAD script nedir? Bilgisayar programlama terimi olan Script (Betik), AutoCADde de kullanılmaktadır. Diğer script dillerinden(VB script, PHP script, JAVA Script ...) farklı olarak AutoCAD script sadece AutoCAD komutlarını ve açıklamaları içerir. AutoCAD script yazma ve kaydetme AutoCAD Script yazma işlemi çok basittir. Bir metin editörü ile AutoCAD'e uygulanacak AutoCAD komutları ve parametreleri satır satır yazılır ve dosya uzantısı  SCR  olarak kaydedilir. Basit bir örnek Not defteri 'ni (notepad.exe) çalıştırın. Aşağıdakileri kopyalayıp not defterine yapıştırın. ;Bu bir açıklama satırıdır. AutoCAD bu satırı dikkate almaz.

AutoCAD’de Betik “Script” Dosyaları Yazma ve Yükleme

Resim
Çok sayıda veriye sahipsiniz ve MS-EXCEL’de bir profil çizmek istiyorsunuz, ancak tekrar tekrar veri değerleri girmek istemiyorsunuz. Bunun yerine, bir betik “script” dosyası yazın ve işinizi yapmak için, dosyayı  AutoCAD ’in çalışma alanına sürükleyin.

GESTALT KURAMI

Resim
Gestalt İlkeleri nedir? Gestalt İlkeleri, 20. yüzyılın ortalarında Almanya’da ortaya çıkan, adını Almanca şekil ya da form anlamına gelen “gestalt” sözcüğünden alan, bilişsel süreçler içerisinde algı ve algısal örgütlenme konularına yoğunlaşan psikoloji teorisinin temelini oluşturan prensiplerdir. Bu teori şöyle özetlenebilir: “Bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından bağımsızdır.” Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak amacıyla kullanılır. Bu ilkeler şunlardır: